Blog

Weg met hokjes

Eigenwijs kun je denken, ja zal wel, maar ik wil gewoon vrijheid. De vrijheid om te zijn wie ik ben, los van hokjes. Ik wil me kunnen bewegen over de grenzen van hokjes heen. Mensen kijken dan ook vaak op omdat dat wat ik doe, tegenstrijdig lijkt aan dat wat bij een hokje hoort.
Lees verder »

Aanpassen is geen optie!

Hoogbegaafde leerlingen zijn vaak buitenbeentjes en vinden moeilijk aansluiting bij hun klasgenoten. Hoe kunnen loopbaanadviseurs hoogbegaafden op het werk herkennen en welke tips hebben zij
Lees verder »

Een kwestie van durven

De meeste loopbaan- en re-integratieadviseurs vinden het begeleiden en bemiddelen van mensen met zowel psychiatrische als verslavingsproblematiek te complex. Rob Leijten laat zich hierdoor niet
Lees verder »

Talent mag niet onbenut blijven

SociaalPlus verbindt vragen van werkgevers die willen, met competenties van werknemers die kunnen. Arbeidsgehandicapte werknemers runnen het klantcontactcenter.Daarnaast heeft SociaalPlus een detacheringsbureau voor mensen met
Lees verder »