Arie Rietveld

Arie Rietveld

Mensen helpen groeien

Mensen trainen en vormen, dat zit Arie Rietveld in de genen. Hij begon zijn loopbaan als beroepsmilitair bij de koninklijke landmacht. Daar richtte hij zich al steeds meer op de begeleiding en ontwikkeling van mensen. Na zijn vertrek bij defensie werd hij actief in de zakelijke wereld van leiderschap, advies en coaching. Hij vindt het nog altijd een boeiend vak: “Het gaat in de kern over mens zijn. Je bent uiteindelijk de leider van je eigen route en van jezelf. Door hiermee bezig te zijn, vorm je jezelf. Natuurlijk vormt het leven je ook. Het is niet allemaal maakbaar, maar je hebt zelf wel degelijk invloed. Ik kan er enorm van genieten als mensen zichzelf overwinnen. Dat ze inzien dat je kan groeien. Fantastisch toch?!”

Recht op eigen proces

Arie is een gecertificeerd communicatiecoach. Hij is betrokken, loyaal, betrouwbaar en begaan. Als het gaat om naast iemand staan, kan hij dat ver doorvoeren. Daarbij houdt hij de nodige afstand. Het blijft jouw eigen proces: “Ik geloof er in dat je in gesprek met mensen hen zelf de ruimte moet geven om ontdekkingen te doen over wie ze zijn en wat ze kunnen, wat ze willen en hoe uniek ze zijn. Daar zit tevens iets van gunnen in. Gunnen dat mensen tegen alle verdrukking in, in staat moeten zijn om andere keuzes te maken en soms ook niet.”

Hij committeert zich in ieder traject aan zijn medemens, aan jou. Vanuit die verbinding gaan jullie op pad: “Waarheen? Dat weet ik nog niet. Natuurlijk heb ik een idee. Het is echter jouw traject. Mijn streven is dat jij op termijn inzicht krijgt hoe je functioneert. Wat je nodig hebt en waar je tot je recht komt. Daarbij kan ik veel geduld opbrengen. Heb er zeker begrip voor dat er ontwikkelingen of omstandigheden kunnen zijn, waardoor je even moet temporiseren. Daarom investeren we in stappen en vieren we ze allemaal. Ik ben prima in staat dat proces te faciliteren.”

Vanuit gelijkwaardigheid

Om je goed te kunnen begeleiden, probeert hij te begrijpen waar je mee bezig bent, waar je vandaan komt en waar je naar toe wilt: “Ik probeer iedereen onbevangen en onbevooroordeeld tegemoet te treden, op zoek te gaan naar de mens achter de situatie. Waarom zitten we hier bij elkaar? Waar blijf jij op hangen? Wat wil je leren? Daar gaan we mee aan de slag. Daarbij durf ik de zaak best op scherp te zetten. Je te confronteren. Breng je tot inzichten door veel te vragen, te spiegelen. Het liefst maak ik alles bespreekbaar. Ik neem niet dingen klakkeloos aan en vraag door. Dat is omdat ik gemeend geïnteresseerd ben in wat jou in beweging brengt. Wat is het motief achter jouw gedrag? Waarom doe je de dingen die je doet? Is dat effectief of niet? Zou dat anders kunnen? Mag ik je daarbij helpen? Niet omdat ik alles weet, ik leer daar net zo goed van. Wat mij onderscheidt, is dat ik in staat ben op elk niveau te levelen. Daardoor kan ik iets creëren, waardoor jij herkenning hebt. Dat aha-moment. Vanuit daar kunnen we verder bouwen. Ik investeer om die reden veel in die verwerking en acceptatie. Heel veel zelfs. Dat is de enige manier waarop ik kan aansluiten. Dat het duidelijk wordt dat ik je echt wil helpen.”

See-the-able

Dat is voor hem een soort van motto, een soort van levenswerk: “Ik ga uit van pro-activiteit. Voor mij betekent dat dat je binnen de mogelijkheden die je zelf hebt er voor kiest het anders te gaan doen. De bouwlamp zetten op alles wat er niet goed gaat, daar geloof ik niet in. Dat gaat je niet verder brengen. Ik ben dan ook altijd in staat ergens een lichtpuntje te benoemen. Laten we eens kijken naar wat je wél kunt en dat doorontwikkelen. Ik wil de labels niet tekort doen, maar ben meer van see-the-able in plaats van het label. Zoek naar je mogelijkheden in plaats van naar je beperkingen. Zullen we samen niet in die leunstoel gaan zitten, maar gaan zien wat de trampoline ons gaat brengen? Onderken je kwaliteiten en zet ze in, zonder het als anders te bestempelen.”

Kunnen we je helpen?

Arie Rietveld

Kunnen we je helpen?

Maak kennis met onze andere ChangeCreators

Kunnen we je helpen?