Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Voor werkgevers

ChangeCreators voert opdrachten uit voor werkgevers in verschillende sectoren: het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de sector welzijn. Onze werkwijze is erop gericht managers én medewerkers in staat te stellen capaciteiten te herkennen, te ontwikkelen en in te zetten op plaatsen waar deze optimaal tot hun recht komen. Dit om een balans te kunnen creëren tussen de organisatiebehoeften enerzijds en de ambities van de individuele medewerker anderzijds.

Omdat goed werkgeverschap een keuze is

Iedere werkgever moet sturen op middelen, methodes en mensen. Daarbij is bewezen dat investeren in medewerkers, een positief rendement heeft. ChangeCreators denkt graag met u mee over mobiliteitsvraagstukken en over hoe u het beste om kan gaan met zieke medewerkers.

Samen met u zorgen wij er voor dat uw medewerkers naar passend werk begeleid worden, of dat nu binnen of buiten de organisatie is.

Meer weten over hoe wij naar re-integratie kijken?
Lees dan ons magazine Change en volg ons op LinkedIn of Facebook.

Download gratis onze uitgave Change