Waarom een werkgever bij spoor 2 niet voor de laagste prijs moet gaan

Het gaat niet goed met je zieke medewerker. Hij of zij kan hoogstwaarschijnlijk niet terugkeren in zijn/haar functie. Ander passend werk heb je niet voor handen. Dit is het moment om een re-integratie 2e spoor te starten. De meeste bedrijven doen dit niet zelf, maar zijn hiervoor aangewezen op een extern re-integratiebedrijf. Maar als de prijs je enige selectiecriterium is, is de kans op succes klein.

Lage prijs zorgt voor verlies aan twee kanten

Iedere werkgever is verplicht om het loon van een zieke medewerker 2 jaar door te betalen en te voldoen aan de re-integratieverplichting. Dit houdt in dat je als werkgever alles moet doen om je medewerker aan het werk te helpen. Dat kan betekenen een andere functie in je eigen bedrijf (spoor 1) of bij een andere werkgever (2e spoor).

Het UWV beoordeelt aan het eind van de periode of je hier wel of niet aan voldaan hebt. Dit gebeurt door middel van beoordeling van het gehele re-integratiedossier, ook wel re-integratieverslag (RIV) genoemd. Wanneer het UWV stelt dat de werkgever tijdens deze periode niet voldoende heeft gedaan, wordt een loonsanctie van 52 weken gegeven.

Als je voor een bureau kiest vanwege de lage prijs, is de kans groot dat de uitvoering te wensen overlaat. Immers, een spoor 2 traject goed uitvoeren, kost veel tijd en is intensief. Des te minder je betaalt, des te minder tijd een specialist aan je medewerker kan besteden. En daardoor minder kwaliteit kan bieden. Het risico op een loonsanctie is dan ook groter en de kans op een baan voor je medewerker kleiner. Verlies dus aan beide kanten. 

Drie redenen waarom 2e spoor vaak mislukt

Tijd verspillen of resultaten boeken?

Maar al te vaak zien we dat een medewerker eindeloos solliciteert op niet-passende banen. Of sollicitatietraining na sollicitatietraining volgt om maar niet te hoeven solliciteren. Dat is natuurlijk tijdverspilling! Een re-integratieconsulent die zijn/haar werk serieus neemt, moet de medewerker hierin goed sturen en op zoek gaan naar een passende functie.

Dossiervorming of acties uitvoeren?

Veel re-integratiebureaus zijn vooral bezig met het verantwoorden van de tijd in plaats van dat ze de juiste acties daadwerkelijk uitvoeren. Dossiervorming is natuurlijk ook belangrijk. Het is namelijk nodig om aan de werkgever (en later aan het UWV) te kunnen laten zien dat de medewerker echt wel zijn/haar best heeft gedaan om een baan te vinden. Maar alleen daarvoor heb je geen professional nodig. De adviseur zou maar één doel moeten hebben, namelijk zo snel mogelijk een geschikte werkplek voor de zieke medewerker vinden! 

Droombaan of passend werk?

Vaak wordt alleen gezocht naar banen die de zieke medewerker leuk vindt.  Of naar een baan met een perfecte match tussen de functie-eisen en de kwaliteiten van de medewerker. Maar hoeveel (niet-zieke) werkende mensen hebben überhaupt zo’n droombaan? Hoeveel mensen zitten perfect op hun plek? 10%? 20%? Waarom bij een spoor 2 traject alleen maar zoeken naar the perfect match? De lat wat lager leggen, vergroot de kans op resultaat aanzienlijk.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen

Er zijn gelukkig re-integratiebedrijven die net iets slimmer te werk gaan.  Dit zijn vaak bedrijven waar het resultaat telt en de kwaliteit van de bemiddeling voorop staat, zodat de plaatsing in passende arbeid vaak wel lukt. Daar betaal je meer geld voor, maar je medewerker heeft hier veel meer aan en de kans op een loonsanctie is minimaal. Ga vooral op zoek naar zo’n adviseur! 

Houd er trouwens rekening mee dat ook bij een re-integratie 2e spoor geldt dat je als werkgever eindverantwoordelijk blijft. Vergeet dan ook niet dat spoor 1 altijd naast je 2e spoor blijft lopen. Maak hier vooraf heldere afspraken over en houdt het re-integratiebedrijf aan deze afspraken. Leg uiteraard alles goed vast.

De druiven worden wel heel zuur als je, mede dankzij een slechte begeleiding van de re-integratie, de WIA-aanvraag niet hebt kunnen voorkomen én straks toch ook nog een loonsanctie van het UWV aan je broek krijgt.