Spoor 2

Indien een medewerker is uitgevallen in zijn/haar functie en er binnen de organisatie geen passende mogelijkheden meer zijn, kan ChangeCreators ingezet worden om samen met hem/haar op zoek te gaan naar een nieuwe externe werkkring. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de voorwaarden die een medewerker, gezien zijn/haar beperkingen (lichamelijk of psychisch) nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Wanneer een werkgever een re-integratiezekering voor zijn zieke medewerkers heeft, wordt het spoor 2 traject uiteindelijk (gedeeltelijk) door de verzekeraar vergoed.

Inhoud

Na een vrijblijvend oriënterend gesprek met de medewerker wordt de huidige situatie in kaart gebracht (heroriëntatiefase) en wordt er aandacht geschonken aan de impact die de huidige ontwikkelingen op hem/haar hebben. In deze fase wordt de inhoud van het traject bepaald en staat de oriëntatie op loopbaanalternatieven centraal. Vervolgens wordt er tijdens de fase “zelfreflectie en zelfassessment” ingegaan op het professionele en persoonlijke verleden, op motivatiepatronen, emotionele intelligentie, gedragsvoorkeuren, cognitieve capaciteiten, ambitie en toekomst. Op basis hiervan is het opstellen van een persoonlijk profiel en een individueel loopbaanmanagementplan mogelijk. Hierin wordt uiteraard ook in kaart gebracht wat de meest geschikte nieuwe functie, eventuele opleiding en werkomgeving zullen zijn. Het loopbaanonderzoek bestaat uit zes tot acht bijeenkomsten van anderhalf uur plus een uitgebreide rapportage.

Tijdens het spoor 2 traject zal er verder aandacht worden besteed aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en de sollicitatievaardigheden (zelfpresentatie, voeren van gesprekken, opstellen CV, schrijven van een sollicitatiebrief, netwerken etc.). Ook wordt er tijdens de arbeidsmarktoriëntatie gekeken naar de huidige arbeidsmarkt en naar welke wegen de medewerker het beste kan bewandelen om een passende functie te vinden. Naast dat de adviseur tips geeft en mee kijkt naar mogelijkheden, worden er actief bedrijven benaderd en wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van ChangeCreators. Dit om het gewenste doel te kunnen bereiken.

Tenslotte kan de adviseur wanneer de nieuwe werkplek is gevonden, afhankelijk van de wensen van de medewerker, optreden als mediator of nog enige tijd coaching verlenen.

Instrumenten

Tijdens een Spoor 2 traject bij ChangeCreators kan zowel een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst ingezet worden (stressprofiel, competentierapport, managementcompenties etc.), als een capaciteiten- of interessevragenlijst. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van verschillende vragenlijsten om de kwaliteiten, loopbaanwaarden, werkcultuur of werkomstandigheden helder te krijgen.

Doorlooptijd

De kern van het programma bestaat uit een analyse van het potentieel van de medewerker aan de hand van diverse onderzoeken en testen. Tevens wordt een verantwoorde taxatie gemaakt omtrent zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt in wekelijkse/veertiendaagse bijeenkomsten, met een gemiddelde doorlooptijd van zes maanden. Indien nodig kan het traject vervolgens altijd verlengd worden. De plaats en de data van de bijeenkomsten zullen in overleg met de medewerker worden vastgesteld.

Professionele begeleiding

De medewerker krijgt directe, individuele begeleiding van een professionele loopbaan- en re-integratieadviseur. Verder zal het traject toegesneden worden op zijn/haar situatie en mogelijkheden. Dit zodat de medewerker middels maatwerk begeleid kan worden naar een nieuwe en passende werkkring. Naast individuele begeleiding speelt de adviseur een actieve rol in de benadering van werkgevers, wordt het netwerk van ChangeCreators ingeschakeld en wordt er ondersteuning geboden bij het aanvaarden van een nieuwe werkplek.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail