Professionele begeleiding van een loopbaan

We gaan na welke verschuivingen er in de loop van de tijd zijn opgetreden in een loopbaan van de medewerker en wordt er geanticipeerd op toekomstige loopbaanwensen. Naast dat er in minimaal zes gesprekken van anderhalf uur wordt gekeken naar competenties, motivaties en interesses, zal er onder andere aandacht worden besteed aan: de rode draad in het arbeidsverleden, een analyse van de huidige functie, stressfactoren, persoonlijke stijl, voorkeursteamrollen, werkomstandigheden en werkcultuur.

Instrumenten

Voor elke medewerker wordt het loopbaanbegeleidingstraject op maat ingericht met individuele gesprekken, gevalideerde testen en oefeningen. Tijdens het traject kan zowel een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst ingezet worden (stressprofiel, competentierapport, managementcompenties), als een capaciteiten- of interessetest. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van verschillende vragenlijsten om de kwaliteiten, loopbaanwaarden, werkcultuur of werkomstandigheden helder te krijgen.

Resultaat

Tijdens het loopbaanonderzoek worden wensen, behoeften, bekwaamheden, sterke kanten, successen en motivatie duidelijk in beeld gebracht. Het resultaat is een richting waarin de medewerker zijn/haar nieuwe werkkring of toekomst kan zoeken. De medewerker ontvangt een uitgebreide rapportage met de samenvatting en conclusies van het loopbaantraject. Er wordt een actieplan opgesteld ten aanzien van de toekomst en eventueel een advies voor een passende opleiding gegeven. Ook worden er tips gegeven voor het solliciteren en netwerken.

Loopbaanadviseurs

De loopbaanadviseurs van ChangeCreators hebben allen ruime ervaring in het bedrijfsleven of de (semi)overheid. Veelal zijn zij zelf actief geweest als manager of adviseur, op grond waarvan zij midden in de ontwikkeling van organisaties staan. Dit stelt hen in staat breed diagnostisch te kijken en te beoordelen of loopbaanbegeleiding de aangewezen weg is. Verder zal het loopbaantraject toegesneden worden op de situatie en mogelijkheden van de medewerker, zodat er vervolgens, naar aanleiding van de resultaten, op zoek kan worden gegaan naar een nieuwe en passende werkkring (binnen of buiten de organisatie).


Waarom ChangeCreators?

Bevordert duurzaamheid van het personeelsbeleid

Rapportage met concrete ontwikkelmogelijkheden

Medewerker wordt op zijn/haar kracht ingezet

We helpen u graag verder

035 – 6215932

Stuur ons een e-mail