Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Coaching

In ieder beroep doen zich situaties voor (bijvoorbeeld bij uitval, om de huidige functie te kunnen behouden), waarbij individueel advies of ondersteuning nodig is. ChangeCreators stelt zich tot doel medewerkers en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij te dragen aan hun huidige en toekomstige vitaliteit.

ChangeCreators

Wij beschouwen mensen in hun werk als meer dan een optelsom van kennis, vaardigheden en ervaringen. Mensen hebben hun gedrag, verborgen wensen, emoties en idealen die vaak onbewust doorwerken in de keuzes die ze maken. Menselijk gedrag wordt in het werk deels bepaald door eigen wil, maar ook door het gevoel te moeten voldoen aan verwachtingspatronen van anderen.

ChangeCreators vat coaching op als een vorm van individuele interactieve ondersteuning, waarbij de medewerker zijn of haar eigen doelen onderkent en realiseert. In dit proces staat het zelf kiezen en daarmee het ervaren van vrijheid centraal.

De coach bevordert dit proces door te faciliteren, te luisteren en te spiegelen op een voor de medewerker transparante wijze. De coaches van ChangeCreators zijn mensen die vanuit hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling de vragen van de medewerker herkennen en gewend zijn mensen in totaliteit te beschouwen.

Intake

Ieder coachingstraject begint met een vrijblijvend (en kosteloos) gesprek. Een intake waarin we samen met de medewerker zijn of haar specifieke vraagstuk of ontwikkelthema bespreken. Daarna bespreken we de duur en frequentie van het traject en besluit de medewerker of hij/zij zich door ChangeCreators wil laten coachen. ChangeCreators heeft geen vaste werkwijze, instrumenten of modellen. Juist omdat ieder mens uniek is. ChangeCreators beschikt over ruime ervaring en heeft kennis van vele verschillende instrumenten en technieken die kunnen worden ingezet. Wat wordt ingezet is volledig afhankelijk van het vraagstuk, hoe het traject verloopt en wat zich aandient. Voorop staat dat ieder coachtraject gericht is op het bereiken van een blijvend resultaat.

Inhoud

ChangeCreators werkt met concrete doelen, zodat er resultaatgericht te werk kan worden gegaan. Wanneer de medewerker en of de organisatie de coachingsvraag zelf niet helder heeft, kunnen wij ondersteuning bieden om de sterke- en ontwikkelpunten in kaart te brengen. Startcondities voor een succesvolle coaching zijn: commitment, respect en integriteit.

ChangeCreators hecht er veel waarde aan, dat de medewerker gemotiveerd is om aan de slag te gaan en dat de organisatie hiervoor de ruimte en middelen biedt. Verder is het belangrijk dat er een positieve interactie bestaat tussen de medewerker en de coach, de zogenaamde ‘klik’.

Ook draagt ChangeCreators in haar coachingstrajecten zorg voor verbinding tussen het coachingstraject en de werkpraktijk. Ons doel is dat de resultaten van de coaching zichtbaar worden in het werk en dat de resultaten van de coaching ook geborgd worden in de praktijk.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail