Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Werkfit maken

Het UWV kan een “werkfit maken”-traject inzetten voor werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO- of ZW-uitkering, die graag aan het werk willen maar eerst nog wat sterker moeten worden voordat ze gericht kunnen gaan zoeken op de arbeidsmarkt. In zo’n traject wordt aandacht besteed aan het versterken van werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit (coaching/empowerment) of het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Ook kan ervoor worden gekozen om de “werkfit”-onderdelen parallel aan elkaar in te zetten.

Versterken van werknemersvaardigheden

Wanneer iemand langere tijd uit het arbeidsritme is of nog geen werkervaring heeft opgedaan, kan ChangeCreators helpen bij het zoeken van passend vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats in de gewenste richting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons netwerk, rekening gehouden met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren en zal getoetst worden of de werkcultuur passend is. Dit zodat een kandidaat zinvolle ervaring op doet en vervolgens meer kans maakt op de huidige arbeidsmarkt. ChangeCreators biedt intensieve begeleiding op de werkplek en bepaalt samen met een kandidaat de doelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het leren onder leiding te werken of het leren om taken zelfstandig uit te voeren.

Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit betekent eigenlijk niets meer dan de mate waarin iemand doelen bereikt door zijn/haar eigen acties. Om een kandidaat hierin op weg te helpen, zal de adviseur bijvoorbeeld coachen in het leren omgaan met belemmeringen, helpen met het vergroten van assertiviteit of, wanneer dit nodig is, activiteiten uitvoeren gericht op het verhogen van fysieke fitheid.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Het kan zijn dat een kandidaat nog geen helder beeld heeft van zijn/haar (werkgerelateerde) interesses en vaardigheden of mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In dat geval biedt het beroepskeuzeonderzoek bij ChangeCreators uitkomst.

Samen met een adviseur zal uitgezocht worden welke zoekrichting past bij de opleiding, interesses, vaardigheden en/of werkervaring van een kandidaat. ChangeCreators maakt daarbij gebruik van een gevalideerde interesse- en competentietest en vult deze, indien nodig, aan met een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst. De uitkomsten worden afgezet tegen functies en beroepen op de huidige arbeidsmarkt en vervolgens wordt een haalbare zoekrichting bepaald. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de belastbaarheid van een kandidaat en de voorwaarden waaronder hij/zij goed kan functioneren, gezien de lichamelijke of psychische problematiek.

Intensieve begeleiding

Alle trajecten zijn individueel en bij ieder traject wordt goed gekeken welke adviseur de beste match heeft met de hulpvraag van de kandidaat. Onze adviseurs bieden maatwerk, zijn specialisten in het vakgebied en hebben minimaal een hbo-opleiding, aangevuld met een post-hbo-opleiding tot loopbaanadviseur of (job)coach.

Waarom ChangeCreators?

ChangeCreators heeft een hoog slagingspercentage, kan begeleiden in of nabij de woonplaats van een kandidaat en heeft ruime ervaring in het uitvoeren van re-integratie- en jobcoachtrajecten voor het UWV!

Naast een Blik op Werk-keurmerk, een jobcoacherkenning en een groot netwerk, hebben wij gekwalificeerde adviseurs, die deskundig zijn in het begeleiden en bemiddelen van mensen met lichamelijke en psychische problematiek.

Wat kan het UWV of een kandidaat van ons verwachten?

  • Korte lijnen met het UWV
  • Intensieve begeleiding en grote betrokkenheid
  • Re-integratieplannen op maat en professionele rapportages
  • Gebruik van gevalideerd testinstrumentarium
  • Kennis van de doelgroep en wetgeving
  • Flexibiliteit en snel handelen
  • Optimaal gebruik van het netwerk

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail