Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Naar werk

Een “naar werk”-traject bevat voor werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO- of ZW-uitkering verschillende re-integratieactiviteiten die nodig zijn om werk te hervatten en aan het werk te blijven. Dit zodat er gesproken kan worden van een plaatsing. Plaatsing kan ook betekenen dat iemand als zelfstandig ondernemer aan het werk is.

Sollicitatiebegeleiding

Tijdens het traject zal aandacht besteed worden aan de presentatie- en sollicitatievaardigheden van een kandidaat, zoals zelfpresentatie, voorbereiden en nabespreken van gesprekken, opstellen van een aantrekkelijk CV, LinkedIn, schrijven van sollicitatiebrieven en netwerkactiviteiten.

Bemiddeling naar (passend) werk

Uitgaande van de mogelijkheden van de kandidaat wordt bemiddeld naar passend werk. Dit kan bemiddeling zijn naar een reguliere baan, met of zonder jobcoaching. De mogelijkheden, belastbaarheid en affiniteiten van de kandidaat worden hierbij afgezet tegen de eisen, sfeer en cultuur van het bedrijf.

Actief netwerken

ChangeCreators besteedt veel aandacht aan het inzichtelijk maken van de netwerkcontacten van de kandidaat. Ook wordt er uitgebreid gekeken in het ChangeCreators-netwerk en worden potentiële werkgevers actief gebeld. Als de zoekrichting nog niet duidelijk was, is tijdens het “werkfit maken”- traject (onderzoeken van loopbaanopties) in kaart gebracht wat de kandidaat wil en kan, en wat voor baan de kandidaat zoekt en in welke branche. Dit maakt het makkelijker om een netwerkplan op te stellen. De adviseur voert samen met de kandidaat netwerkgesprekken. Of het moet zo zijn dat de kandidaat na een goede voorbereiding alleen naar het gesprek wil of kan gaan. Tijdens een netwerkgesprek leert een werkgever de kandidaat op een ongedwongen manier kennen en wordt de kans op werk (in de toekomst) vergroot.

Vacatures zoeken

Hoewel ChangeCreators gelooft in actief netwerken, wordt er uiteraard ook op vacaturebanken gekeken. De kandidaat gaat tijdens de gesprekken samen met de adviseur op zoek naar passende vacatures en hierin is een actieve rol voor de adviseur weggelegd. Kandidaten kunnen tijdens het traject onder andere gebruik maken van Jobport. Dat is een vacaturebank waarvoor ChangeCreators een licentie heeft en die ook naar vacatures op websites van bedrijven en op LinkedIn zoekt. Buiten de gesprekken om kunnen kandidaten ook zelfstandig zoeken en worden er zeer regelmatig passende functies door de adviseur aangeboden. 

Wanneer er een functie is gevonden, bespreekt de adviseur deze met de kandidaat. Er wordt gesolliciteerd en bij uitnodiging bereidt de adviseur het sollicitatiegesprek met de kandidaat voor. Vervolgens voert de kandidaat met of zonder de adviseur het sollicitatiegesprek (afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de kandidaat). 

Advies bij plaatsing

Als er een werkgever is gevonden, wordt deze geadviseerd en geïnformeerd over de voorwaarden die nodig zijn en over eventuele subsidie- en plaatsingsregelingen. Op basis van het functieaanbod wordt de geschiktheid van de werkplek beoordeeld. Indien nodig, kan er gekozen worden voor jobcarving/jobcreation. Eventueel kan de kandidaat ook met een proefplaatsing starten.

Nazorg

Als de kandidaat geplaatst is, zal ChangeCreators er samen met de kandidaat voor zorgen dat hij/zij de werkplek kan behouden. Vervolgens kan de nazorg omgezet worden in jobcoaching. ChangeCreators heeft een jobcoacherkenning.

Frequentie

ChangeCreators heeft regelmatig face-to-face contact met de kandidaat. Daarnaast is er doorlopend telefonisch, chat-, skype- of e-mailcontact en worden kandidaten individueel begeleid, en mogen ze altijd, buiten de begeleidingsuren, deelnemen aan trainingen die ChangeCreators aanbiedt.

Werkgeversnetwerk

Aangezien ChangeCreators veel trajecten voor werkgevers uitvoert, zoals loopbaan-, outplacement-, spoor 2 en coachingstrajecten, komen wij veel op de werkvloer zelf, in verschillende soorten bedrijven en branches. Doordat wij jobcoaching bieden, komen wij in aanraking met werkgevers die open staan voor het aannemen van mensen met een beperking. Die kunnen ons dan op hun beurt vaak weer in contact brengen met collega-ondernemers die daar ook welwillend tegenover staan. Daarnaast zitten wij in verschillende beeldvormingscampagnes voor mensen met een arbeidshandicap. Dit heeft ons netwerk dusdanig vergroot dat wij makkelijk ingangen kunnen creëren en deuren kunnen openen. Ook hebben wij contact met verschillende doorverwijzers (o.a. GGz) van wie wij mensen vanuit de therapie met een Wajong- of WIA-uitkering aangemeld krijgen.

Naast de UWV-aanbestedingen hebben wij veel ervaring in het begeleiden van spoor 2 trajecten bij werkgevers. Hierdoor zijn wij ervaren in het plaatsen van mensen met lichamelijke of psychische/ psychiatrische beperking in reguliere arbeid en weten wij dat wij hierin een hoog slagingspercentage kunnen halen. Wij zijn goed in wat we doen. We hebben veel kennis van de doelgroep en weten hoe wij kandidaten kunnen promoten bij potentiële werkgevers.

Traject zelfstandig ondernemerschap

Niet iedereen met een ziekte of arbeidshandicap is geschikt om zelfstandig ondernemer te worden. Om dit te onderzoeken, zetten we de ondernemerstest in. Het is een mooi instrument om cruciale ondernemersvaardigheden inzichtelijk te maken: prestatiegerichtheid, zelfstandigheid, dominantie, sociale oriëntatie, effectiviteit, doorzettingsvermogen, marktgerichtheid, creativiteit, flexibiliteit en risicobereidheid. In een persoonlijk rapport komen, behalve je ondernemersprofiel, conclusies te staan over jouw ondernemerschap en welke strategie je het beste kunt volgen. Op basis daarvan bepalen we of zelfstandig ondernemerschap haalbaar is. Zo niet, gaan we op zoek naar een functie in loondienst en zo wel, zetten we verdere stappen:

 • Cliënt: onderzoeken en verder ontwikkelen van ondernemersvaardigheden in relatie tot (fysieke en psychische) belastbaarheid
 • Markt: adviseren over ondernemersplan, doelgroepenanalyse, concurrentieanalyse en sterktezwakte-analyse van product/dienst
 • Financiën: adviseren over haalbaarheid, kosten/baten, financieringsmogelijkheden, kredietaanvragen, exploitatie
 • Marketing: adviseren over het in de markt zetten van product/dienst, hoe kom je aan klanten, acquisitie doen, gebruik van social media, PR en communicatie
 • Overige: kennis over vergunningen, opleidingen en wet- en regelgeving voor deze specifieke doelgroep, zoals uitkering versus eigen onderneming, zelfstandigenaftrek, omgaan met UWV en Belastingdienst, plaatsingscriteria UWV; en de weg weten naar andere deskundigen, zoals een financieel adviseur of bank

Waarom ChangeCreators?

Wij gaan op zoek naar de juiste adviseur (we vinden de juiste “klik” erg belangrijk), begeleiden in of nabij de woonplaats en bieden maatwerk. Al onze adviseurs zijn specialisten in het vakgebied en hebben minimaal een hbo-opleiding, aangevuld met een post-hbo-opleiding tot loopbaanadviseur of (job)coach.

Wat kan het UWV of een kandidaat van ons verwachten?     

 • Korte lijnen met het UWV
 • Intensieve begeleiding en grote betrokkenheid
 • Re-integratieplannen op maat en professionele rapportages
 • Kennis van de doelgroep en wetgeving
 • Flexibiliteit en snel handelen
 • Actieve bemiddeling en optimaal gebruik van het netwerk
 • Goede nazorg

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail