Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Jobcoaching

Veel kandidaten met een arbeidshandicap (Wajong, WIA, WAO) zijn na plaatsing gebaat bij intensieve begeleiding vanuit een jobcoach. Dit om hun werkplek ook op de langere termijn te kunnen behouden.

ChangeCreators

ChangeCreators is een erkende jobcoachorganisatie, die al vele jaren persoonlijke ondersteuning biedt aan mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Deze voorziening kan aangevraagd worden via het jobcoachportaal van het UWV en zorgt er voor dat de kans op goed blijven functioneren wordt versterkt en dat na de bemiddeling naar werk de training en begeleiding op de werkplek kan worden voortgezet.

Jobcoach

Wanneer de kandidaat een passende werkomgeving heeft gevonden, kan de jobcoach (als de arbeidsdeskundige van het UWV goedkeuring heeft gegeven) persoonlijke ondersteuning bieden om de slagingskans te vergroten en de werkplek te behouden. De jobcoach bemiddelt tussen alle partijen en begeleidt en stuurt bij waar nodig. Verder kan de jobcoach de werkgever, indien nodig, voorlichten over de voorwaarden die gecreëerd moeten worden en de kandidaat begeleiden in zijn/haar sociale en communicatieve vaardigheden, in het bespreekbaar maken van problemen en in het behouden van overzicht.

Overige zaken waarin de jobcoach kan ondersteunen, zijn:

  • Het in de gaten houden van grenzen en werkdruk
  • Het bieden van ondersteuning bij veranderingen
  • Het aanleren van nieuwe werkzaamheden op de werkplek
  • Het ondersteunen bij het verdelen van de energie en bij het stellen van prioriteiten/het plannen
  • Het wegnemen van onzekerheden en het stimuleren door middel van positieve bekrachtiging
  • Het bewaken van de balans tussen werk/opleiding en privézaken
  • Het anders labelen van specifieke eigenschappen (positief draaien)
  • Ondersteuning bieden bij het nemen van initiatief

Tijdens de jobcoaching wordt er gewerkt met de methodiek “begeleid werken”. Kenmerkend voor deze methodiek is, dat de kandidaat zichzelf, vanuit zijn mogelijkheden en capaciteiten, verder kan ontwikkelen en dat hij of zij zelf problemen op leert lossen. Dit zodat er een goed functioneren op de werkplek gerealiseerd wordt. De intensiviteit van de begeleiding en de soort begeleiding zijn sterk wisselend en zo veel mogelijk maatwerk. Iedere kandidaat heeft een andere functie en werkt in een ander soort organisatie. De beginsituatie, het aantal loongerelateerde uren en de van toepassing zijnde voorwaarden om goed te kunnen functioneren, bepalen uiteindelijk de aard en intensiviteit van de begeleiding.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail