Transitievergoeding

Het kan gebeuren dat je je medewerker moet ontslaan, om welke reden dan ook. Een vervelende situatie. Met dat in het vooruitzicht is het in het kader van goed werkgeverschap verstandig om te overwegen of je je vertrekkende medewerker een loopbaan- of outplacementtraject kunt aanbieden. Daarmee vergroot je voor de medewerker zijn kans om van werk naar werk te komen en niet -of in ieder geval zo kort mogelijk- in een uitkeringssituatie terecht te komen.

Is de medewerker al langer dan twee jaar bij je in (vaste of tijdelijke) dienst? Dan ben je wettelijk verplicht om je je vertrekkende medewerker ter compensatie voor het ontslag een transitievergoeding te betalen. Deze kan het geld gebruiken om de stap naar een andere baan makkelijker te maken. Bijvoorbeeld in een traject bij ChangeCreators:

Kunnen we je helpen?

Wil je met ons van gedachten wisselen over hoe een transitievergoeding bij ons ingezet kan worden om van werk naar werk te komen? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 juli 2015 heeft elke medewerker die twee jaar of langer bij jou gewerkt heeft in een vast of tijdelijk dienstverband en die je ontslaat recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Let op: Heeft het ontslag te maken met ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de medewerker? Dan vervalt dit recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding).
De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris van de medewerker en het aantal halve dienstjaren dat deze bij je heeft gewerkt. De vergoeding is maximaal € 81.000 bruto. Of maximaal 1 bruto jaarsalaris, als het jaarsalaris hoger is dan € 81.000.

Je berekent de transitievergoeding alleen over hele periodes van 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat de medewerker langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Is de medewerker bij ontslag 50 jaar of ouder en is deze minstens 10 jaar in dienst geweest? Dan geldt tijdelijk een andere regel tot 2020.

Kijk voor de rekentool transitievergoeding (werkgever) op de website van de rijksoverheid.
Als werkgever kun je vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen als je een medewerker ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. Met deze zogenaamde Regeling compensatie transitievergoeding kan je de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie. Zoals dat je de medewerker hebt ontslagen wegens langdurige ziekte, dat de medewerker op grond van de wet recht had op een transitievergoeding en dat je de transitievergoeding hebt betaald aan de medewerker. Deze voorwaarden moet je kunnen aantonen.

Meer informatie over de compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte vind je op de website van de rijksoverheid.

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over hoe een transitievergoeding ingezet  kan worden bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.