Re-integratie spoor 2

Stel, je hebt een medewerker die langdurig ziek is. Dan ben je verplicht om twee jaar het loon van die medewerker door te betalen. Daarnaast moet je je best doen je medewerker te re-integreren binnen je eigen organisatie (spoor 1). Maar wat als dat daar nou niet lukt in het eigen werk of een andere functie? Dan start je, meestal na 1 jaar re-integreren, naast spoor 1 een re-integratietraject spoor 2 op. Dat betekent dat je met je medewerker op zoek gaat naar werk bij een andere werkgever. En let wel, dat is niet zo maar werk, maar duurzaam passend werk. Werk dat aansluit bij de (beperkingen) van de medewerker.

En zo zijn er nog wel meer eisen die het UWV stelt aan de zogenaamde re-integratieverplichting. Eisen waaraan je maar beter kunt voldoen om te voorkomen dat je een loonsanctie krijgt van 52 weken. Dat is namelijk wat er gebeurt als het UWV na het aflopen van de periode van twee ziektejaren bij de beoordeling van het re-integratiedossier tot de conclusie komt dat jij onvoldoende hebt gedaan aan de re-integratie van je medewerker. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dat kan, met onze hulp!

Toegevoegde waarde ChangeCreators

  • Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt en van die expertise kan jij gebruik van maken
  • Je medewerker wordt in het spoor 2 traject begeleid door een professionele re-integratieadviseur
  • Wij leveren maatwerk op weg naar een nieuwe en passende werkkring

Kunnen we je helpen met spoor 2 re-integratie?

We hebben hieronder alvast een aantal veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet.

Wil je persoonlijk met ons van gedachten wisselen over hoe we jouw medewerker kunnen ondersteunen in een spoor 2 re-integratietraject? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Spoor 2 re-integratie

Staat jouw medewerker op een kruispunt in je carrière en heeft hij/zij geen idee welke kant op te gaan? Met een persoonlijk plan van aanpak helpen we jouw medewerker de juiste richting weer te vinden!

Hulp nodig?

Bij een spoor 2 re-integratietraject komt er veel op je af aan regels en wetgeving. Dan is het fijn als je ondersteuning hebt, zodat jij de juiste stappen kunt zetten. Lees in onze brochure meer over wat wij hierbij voor jou kunnen betekenen.

Op grond van art.7:670 lid 1 BW geldt dat je je medewerker niet mag ontslaan tijdens de eerste twee jaar dat deze wegens ziekte niet in staat is zijn werk te doen. Hieruit volgt dat je als werkgever het loon van je zieke medewerker tijdens twee jaar moet doorbetalen. Voor sommige groepen medewerkers kun je echter tijdens het dienstverband een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. Bijvoorbeeld als je medewerker zwanger en ziek is of als deze een No Risk polis heeft. Je blijft hierbij als werkgever wel verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerker. Meer informatie over medewerkers die recht hebben op een Ziektewet-uitkering vind je op de UWV website.

Na 2 jaar ziek kan de medewerker bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. Als werkgever lever je bij die WIA-aanvraag ook de nodige informatie aan bij het UWV. Bij de WIA-aanvraag bekijkt het UWV of jij en je medewerker wel voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Heb jij als werkgever volgens het UWV onvoldoende inspanning geleverd om je medewerker aan de slag te helpen? Dan kan het UWV je een loonsanctie van maximaal een jaar opleggen. Dat betekent dat je je medewerker tijdens die periode niet kunt ontslaan en dat je daarin het loon van je medewerker moet doorbetalen. Overigens kun je de periode dat je verplicht bent om loon door te betalen, verkorten door alsnog aan de eisen te voldoen. Je vindt de eisen in het rapport van de arbeidsdeskundige, dat je hebt ontvangen bij de beslissing van UWV over de loonsanctie.

Ontvangt je medewerker een WIA (WGA)- of Ziektewet-uitkering en ben je eigenrisicodrager? Dan betaalt niet UWV, maar jij de uitkering en de kosten van de re-integratie. Kijk voor meer informatie over het eigenrisicodragerschap op de UWV-website.
Het UWV stelt dat je een adequaat tweede spoor traject dient op te starten, zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie. Door in een spoor 2 traject op te zoek te gaan naar ander (tijdelijk) passend werk bij een andere werkgever vergroot je de hervattingskansen van je arbeidsongeschikte werknemer immers zo veel mogelijk. En dat is de verplichting die je vanuit het UWV als werkgever hebt. Ook als je zieke medewerker al voorzichtig aan het opbouwen is in eigen werk.

Wel is het zo dat in het geval van bijvoorbeeld een medische ingreep of revalidatie de bedrijfsarts kan bepalen dat het spoor 2 traject tijdelijk kan worden stopgezet of dat de re-integratie met minimale inspanningen dient te worden vervolgd. Hierbij stemt je medewerker het moment waarop de re-integratie weer volledig hervat kan worden af met bedrijfsarts.

Je dient een ten tweede spoor traject te starten uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek). Je kunt re-integratieactiviteiten in spoor 2 na de Eerstejaarsevaluatie alleen achterwege laten, als je je medewerker binnen drie maanden een concreet perspectief kunt bieden op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden van je medewerker.
Uiterlijk in de 88e week na de ziekmelding stuurt UWV een brief over de WIA-aanvraag naar jou en naar je medewerker. Check bij de medewerker of deze de brief van UWV heeft ontvangen en onderneem actie als dit niet zo is, zodat de medewerker de WIA tijdig kan aanvragen. Dat is belangrijk! Je medewerker doet de aanvraag voor de WIA-uitkering zelf op uwv.nl. Dat moet uiterlijk gedaan zijn in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat je medewerker ziek is. Hierbij heeft je medewerker kopieën nodig van het re-integratieverslag. Deze dien jij tijdig aan hem te geven. Je vindt op de UWV website precies welke documenten uit het re-integratieverslag dit zijn. Zorg ervoor dat de medewerker de kopieën uiterlijk in de eenennegentigste week van je krijgt. Daarnaast stuurt de medewerker het formulier ‘Medische informatie’ per post naar UWV, uiterlijk 1 dag na de aanvraag van de WIA-uitkering op uwv.nl.

Als werkgever moet je zelf het re-integratieverslag online aanleveren via het werkgeversportaal UWV.

Om de WIA-aanvraag te beoordelen, bekijkt het UWV in het re-integratieverslag hoe jij en je medewerker aan de re-integratie hebben gewerkt. Zorg er daarom voor dat het re-integratieverslag compleet is. Ontbreekt er iets of is het niet voldoende uitgewerkt? Dan bestaat de kans dat je na 2 jaar ziekte het loon van je medewerker langer moet doorbetalen (loonsanctie).

Waarom ChangeCreators?

Wij inspireren je te ontdekken wie je bent, waar je voor staat en wat je nodig hebt om lekker in je werk te staan. In onze re-integratietrajecten helpen we je de voorwaarden te creëren, die nodig zijn om goed te functioneren en een nieuwe, passende werkplek te vinden.

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over een spoor 2 re-integratietraject bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.