Re-integratiebureau Arnhem

Als re-integratiebureau helpen wij je bij de terugkeer naar werk. Het kan zijn dat je (langdurig) ziek bent geweest of dat je om een andere reden moet re-integreren in je oude baan of op een andere werkplek bij je huidige werkplek. Een andere mogelijkheid is dat je op zoek moet naar passend werk bij een andere werkgever. ChangeCreators ondersteunt je graag bij deze zoektocht.

Wij zijn een ervaren en betrokken re-integratiebedrijf dat onder andere werkt in Arnhem en omgeving. ChangeCreators biedt diverse re-integratiediensten, waarmee we jou helpen (weer) je capaciteiten te kunnen herkennen, te ontwikkelen en in te zetten, zodat je optimaal tot je recht komt.

Samen met jou duiken we in vragen als ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. Zo komen we tot de kern van wat voor jou nodig is om lekker in je werk te zitten en de volgende stap te kunnen doen, op weg naar iets dat past.

Aanbod re-integratie regio Arnhem

Wij werken voor zowel werkgevers als het UWV. Als je via je werk bij ons komt, doen we een loopbaanscan, loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement, jobcoaching of een spoor 2 traject voor re-integratie bij ziekte. Via het UWV gaat het om een ‘werkfit’ of een ‘naar werk’ re-integratietraject.

Uiteindelijk willen we dat jij weer verder kan. Daartoe werken wij samen met een professioneel netwerk van re-integratieconsulenten, psychologen, loopbaanadviseurs, (job)coaches en trainers.

Specialist re-integratie Arnhem en omgeving

ChangeCreators werkt onder andere in de regio Arnhem. Je kunt hier terecht als je woont in Arnhem zelf, maar ook als je bijvoorbeeld komt uit Ede, Wageningen, Veenendaal, Velp of Duiven of een andere gemeente nabij Arnhem.

Bij voorkeur helpen we in je eigen omgeving, bij je thuis. Je bent echter ook welkom op ons centraal kantoor aan de Koninginneweg in Hilversum. Op 5 minuten lopen van het station, dus uitstekend bereikbaar met het OV.

Kunnen we je helpen met
re-integratie?

Wil je met ons van gedachten wisselen over je re-integratietraject? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Waarom ChangeCreators?

Wij inspireren je om te ontdekken wie je bent, waar je voor staat en wat je nodig hebt om lekker in je werk te staan. In onze re-integratietrajecten helpen we je de voorwaarden te creëren, die nodig zijn om goed te functioneren en een nieuwe, passende werkplek te vinden.

Veelgestelde vragen

Als je langer ziek bent van je werk, beoordeelt de casemanager en/of je leidinggevende voordat je 6 weken ziek bent of er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Meestal heb je de bedrijfsarts hiervoor al bezocht. Zijn advies komt terecht in de probleemanalyse. De casemanager maakt samen met jou op basis hiervan het plan van aanpak. Hierin staan de afspraken over jouw re-integratie.

Als uit de probleemanalyse blijkt dat er een goede kans bestaat dat je lang ziek zult zijn, wordt er een re-integratietraject ingezet. In eerste instantie gaat het om re-integratie op de huidige werkplek. Na het eerste ziektejaar volgt er een arbeidsdeskundig onderzoek. Hierin kan een re-integratietraject naar een andere werkgever genoemd worden. Naast de interne re-integratie ga je dan ook naar werk kijken buiten de huidige organisatie. Hiervoor wordt meestal een extern bureau ingehuurd.

Let op: een re-integratietraject is niet vrijblijvend. Hieraan zijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter rechten en plichten verbonden, voor zowel jou als je werkgever.

In een re-integratietraject hebben zowel jij als je werkgever rechten en plichten, met als doel dat jij weer terugkeert in werk. Zo is je werkgever, als jij door ziekte arbeidsongeschikt bent geworden, verplicht je gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van je laatstverdiende loon door te betalen. En tijdens de ziekteperiode zijn jij én je werkgever beide verplicht mee te werken aan jouw re-integratie. De afspraken rondom de re-integratie leggen jullie vast in het Plan van aanpak, dat jullie in overleg opstellen.

Het kan zo zijn dat jouw werkgever met een voorstel komt voor een re-integratiebureau dat jou begeleidt bij de terugkeer naar werk. Soms ben je verplicht om daarin mee te gaan. Maar je kunt altijd proberen in overleg met je werkgever zelf een suggestie te doen voor een re-integratietraject bij een ander bureau. Daarmee zit je zelf aan het stuur van je loopbaan. Dat is wel zo prettig. Natuurlijk is het wel zo dat jouw voorstel moet passen binnen het budget van je werkgever, dat het traject zinvol is en wordt uitgevoerd door een bureau waarin jouw werkgever vertrouwen heeft. Jullie moeten je er dus allebei in kunnen vinden.

Om te komen tot een goede keuze raden we je aan een kennismakingsgesprek te hebben bij het bureau wat jij voordraagt. Zo krijg je een beter beeld of het bureau een traject biedt, dat goed aansluit bij jouw wensen en behoeftes en oog heeft voor de redenen waarom je uitgevallen bent.

In een re-integratietraject waarbij je buiten de deur van je huidige werkgever gaat kijken, kan je met ondersteuning van een re-integratiebureau op zoek gaan naar werk. Dat is niet zo maar iets. Je vraagt je af óf en hoe goed je nog kunt functioneren en hoe je werk kunt vinden, dat past. Omdat dit voor iedereen anders is, is een re-integratietraject vaak maatwerk. Toch zitten er wel een aantal vaste elementen in:

  • Trajectplan: Je doet een intake bij het re-integratiebureau waarin jullie het doel, de verwachte duur en een stappenplan van het re-integratietraject vaststellen. Dat wordt vastgelegd in het trajectplan.
  • Loopbaan: Hier staat de vraag centraal wat je nog kunt met inachtneming van je beperking. Met andere woorden: waaraan moet een functie voldoen? Om dat te bepalen, doe je een persoonlijkheidsvragenlijst, een test om carrièrewaardes te achterhalen en een beroepskeuzevragenlijst.
  • Opbouwen van arbeidsritme: Meestal bouw je je uren weer op bij je huidige werkgever. Mocht dat niet kunnen dan kan je dit doen bij een externe werkgever, in de vorm van een werkervaringsplaats.
  • Training: Het is wel zaak dat je positief opvalt tussen andere sollicitanten. Daarom wordt er vaak een sollicitatietraining ingezet. Daarnaast is het zo dat mensen steeds vaker werk vinden via hun netwerk en is een netwerktraining ook geen overbodige luxe. Het kan tevens zo zijn dat je huidige competenties niet voldoende toekomstperspectief bieden of dat jij zelf een andere kant op wilt. In dat geval ga je richting (her/bij)scholing.
  • Jobhunting: Het actieplan dat uit je loopbaanoriëntatie komt, wordt omgezet in profielen. Op basis daarvan ga je samen met je re-integratieadviseur op zoek naar passende vacatures. Netwerken maakt hierbij het verschil. De meeste vacatures gaan immers via-via en worden nooit gepubliceerd. Daarom vergroten de expertise en het netwerk van het re-integratiebureau in deze fase jouw kans op het vinden van een geschikte baan.
  • Eigen bedrijf opzetten: Een andere mogelijkheid is dat het re-integratiebureau je begeleidt naar zelfstandig ondernemerschap.

Zeker weten. Als je arbeidsongeschikt bent, kun je door ziekte, een handicap of bijvoorbeeld letsel als gevolg van een ongeval je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer uitoefenen. Maar dat betekent niet per se dat je helemaal niet meer kunt werken. Sterker nog, afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat het UWV je heeft toegekend in het kader van de WIA, ben je zelfs verplicht te re-integreren in werk dat past bij je (beperkte) mogelijkheden na of bij je arbeidsongeschiktheid. En zelfs als je volledig afgekeurd bent, is het verstandig te kijken naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van (betaald of vrijwilligers-)werk.

We werken voor

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over een re-integratietraject bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.