Resultaatgerichte begeleiding bij re-integratie na letsel door derden

Ons doel is de arbeidsongeschikte medewerker via een re-integratietraject op maat zo snel en optimaal mogelijk te laten terugkeren in passend werk. Hierbij begeleiden wij zowel de werkgever als de medewerker:

  • werkgever:
    Vanuit onze kennis en ervaring ondersteunen de werkgever bij het re-integratieproces. Zo kennen wij alle ins en outs van de Wet verbetering Poortwachter. Hierdoor kunnen wij zowel werkgever als werknemer adviseren welke stappen zij moeten zetten, om een loonsanctie van het UWV te voorkomen. We denken mee over hoe de werkgever de medewerker zo snel mogelijk weer passend en duurzaam kan inzetten, om zo de financiële lasten te beperken. Indien nodig, schakelen wij partners in uit ons uitgebreid netwerk, dat bestaat uit advocaten, arbeidsdeskundigen, casemanagers en dergelijke. Daarnaast kan de medewerker in zijn zoektocht naar passende arbeid gebruik maken van onze contacten met diverse werkgevers. Deze ingang in de arbeidsmarkt vergroot de kans dat de medewerker daadwerkelijk ander werk vindt aanzienlijk.

  • medewerker:
    Onze empatische adviseurs helpen de zieke medewerker te re-integreren in zijn huidige of in een nieuwe functie, binnen of buiten de organisatie. Om passend werk te vinden, helpen we in een loopbaantraject bij het beantwoorden van de vraag wat de medewerker (nog) kan en wil. Zo nodig, geven we gerichte training, bijvoorbeeld op het gebied van netwerken en solliciteren. Als tussenstap naar ander passend werk, zetten we eventueel een stage, werkervaringsplaats of proefplaatsing in. Op die manier kan de medewerker ervaren wat zijn arbeidsmogelijkheden (nog) zijn. Wij geloven in netwerken. Daarom zetten wij zowel het ChangeCreators netwerk als dat van de medewerker in bij het zoeken naar een andere werkgever. Als extra bieden wij een online vacaturesysteem, dat de medewerker kan gebruiken om kansen op werk te vinden. Als deze een duurzame nieuwe werkplek heeft gevonden, kunnen wij hem daar nog een tijdje ondersteunen met nazorg of coaching.

Kunnen we je helpen?

Wil je weten hoe wij kunnen begeleiden bij de re-integratie van medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt door letsel veroorzaakt door derden? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over re-integratie na letsel door derden bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.