Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Beroepskeuzeonderzoek

ChangeCreators biedt speciaal voor scholieren, studenten en starters een beroepskeuzeonderzoek waarin wordt gekeken naar kwaliteiten en competenties. Kennis over kwaliteiten en competenties geeft meer inzicht in welke opleiding of baan passend is en maakt dat er goede keuzes kunnen worden gemaakt voor nu en in een verdere loopbaan.

Doelgroep

Iedereen die een keuze moet gaan maken op het gebied van studie of werk komt voor een beroepskeuzeonderzoek in aanmerking. In het bijzonder richten wij ons op:

  • Middelbare scholieren die een profielkeuze moeten gaan maken
  • Middelbare scholieren die een keuze moeten maken voor een vervolgstudie
  • Studenten die vastlopen in hun studie en overwegen om een switch te maken
  • Studenten die een afstudeerrichting moeten kiezen
  • Afgestudeerden die graag willen weten in welke richting zij het beste kunnen zoeken naar een baan.

Extra aandacht geven wij ook aan kandidaten met een psychische of lichamelijke beperking en aan mensen met een leerstoornis zoals dyslexie. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren/ bemiddelen van mensen met ADD, ADHD, autisme (b.v. PDD-NOS, Asperger), Borderline of een Bipolaire stoornis.

Inhoud

Het beroepskeuzeonderzoek is een traject van twee gesprekken van anderhalf uur waarin wordt gekeken naar interesses, motivatie en competenties. Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de adviseur om de vraag in kaart te brengen. Mocht er een klik zijn dan volgt de afname van een gevalideerde interesse- en competentietest of voor een andere werkvorm om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Daarna volgt er een terugkoppelingsgesprek.

Resultaat

Tijdens het beroepskeuzeonderzoek worden wensen, behoeften, bekwaamheden, sterke kanten, successen en motivatie duidelijk in beeld gebracht. Het resultaat is een richting waarin de scholier zijn of haar nieuwe werkkring of toekomst kan zoeken. Het resultaat is een uitgebreide rapportage met de samenvatting en de conclusies van het beroepskeuzeonderzoek. Ook wordt er een actieplan ten aanzien van de toekomst opgesteld en worden de voorwaarden omschreven waaraan een profiel, opleiding of baan moet voldoen om goed te kunnen functioneren.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail