Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Outplacement


ChangeCreators verstaat onder outplacement het geheel aan professionele adviezen, diensten en faciliteiten die een medewerker in staat stellen, op zo kort mogelijke termijn een goed passende werkkring of een andere toekomstbestemming te verwerven.

Inhoud

Na een vrijblijvend oriënterend gesprek met de medewerker, wordt de huidige situatie in kaart gebracht (heroriëntatiefase) en wordt er aandacht geschonken aan de impact die de huidige ontwikkelingen op hem of haar hebben. In deze fase wordt de inhoud van het traject bepaald en staat de oriëntatie op loopbaanalternatieven centraal. Vervolgens wordt er tijdens de fase “zelfreflectie en zelfassessment” ingegaan op het professionele en persoonlijke verleden, op motivatiepatronen, gedragsvoorkeuren, cognitieve capaciteiten, ambitie en toekomst. Op basis hiervan is het opstellen van een persoonlijk profiel en een individueel loopbaanmanagementplan mogelijk. Hierin wordt uiteraard ook in kaart gebracht wat de meest geschikte nieuwe functie, eventuele opleiding en werkomgeving zal zijn. Het loopbaanonderzoek bestaat uit 6-8 bijeenkomsten van 1,5 uur + een uitgebreide rapportage.

Tijdens het outplacementtraject zal er verder aandacht worden besteed aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en de sollicitatievaardigheden (zelfpresentatie, voeren van gesprekken, opstellen CV, schrijven van een sollicitatiebrief, netwerken etc.). Ook wordt er tijdens de arbeidsmarktoriëntatie gekeken naar de huidige arbeidsmarkt en naar welke wegen de medewerker het beste kan bewandelen om een passende functie te vinden. Naast dat de outplacementadviseur tips geeft en mee kijkt naar mogelijkheden, worden er actief bedrijven benaderd en wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van ChangeCreators. Dit om het gewenste doel te kunnen bereiken.

Tenslotte kan de outplacementadviseur, wanneer de nieuwe werkplek is gevonden, afhankelijk van de wensen van de medewerker, optreden als mediator of nog enige tijd coaching verlenen.

Instrumenten

Tijdens een outplacementtraject bij ChangeCreators kan zowel een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst ingezet worden (stressprofiel, competentierapport, managementcompenties etc.), als een capaciteiten- of interessetest. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van verschillende vragenlijsten om de kwaliteiten, loopbaanwaarden, werkcultuur of werkomstandigheden helder te krijgen.

Doorlooptijd

De kern van het programma bestaat uit een analyse van het potentieel van de medewerker aan de hand van diverse onderzoeken en testen. Tevens wordt een verantwoorde taxatie gemaakt omtrent zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt in wekelijkse/veertiendaagse bijeenkomsten, met een gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden. De plaats en de data van de bijeenkomsten zullen in overleg met de medewerker worden vastgesteld.

Professionele begeleiding

De medewerker krijgt directe, individuele begeleiding van een professionele loopbaan- en outplacementadviseur. Verder zal het traject toegesneden worden op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Dit zodat de medewerker middels maatwerk begeleid kan worden naar een nieuwe en passende werkkring. Naast individuele begeleiding speelt de outplacementadviseur een actieve rol in de benadering van werkgevers, wordt het netwerk van ChangeCreators ingeschakeld en wordt er ondersteuning geboden bij het aanvaarden van een nieuwe werkplek.

Ons unieke aanbod

Brons
 • Loopbaanscan (3 gesprekken)
 • Eindrapportage
Zilver
 • Loopbaanscan
 • Sollicitatiebegeleiding (4 gesprekken)
 • Eindrapportage
Goud
 • Loopbaanscan
 • Sollicitatiebegeleding
 • Werkervaringsplaats (optioneel)
 • Toegang tot digitaal vacaturesysteem 6 maanden (zoekprofiel maken en elke maand een gesprek met de jobhunter)
 • Eindrapportage
Platina
 • Loopbaanscan
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Werkervaringsplaats (optioneel)
 • Toegang tot digitaal vacaturesysteem
 • Bemiddeling (8 gesprekken)
 • Eindrapportage
Diamant
 • Loopbaantraject (6 tot 8 gesprekken)
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Werkervaringsplaats (optoneel)
 • Toegang tot digitaal vacaturesysteem
 • Intensieve bemiddeling
 • Eindrapportage

Wat onze klanten zeggen


Dank dat ChangeCreators mijn outplacementtraject op zich heeft genomen! Als kandidaat werd ik als mens centraal gesteld. Niets standaardtraject, het traject met nazorg was op mij persoonlijk aangepast! Doelstelling, inzet en dienstverlening waren dus ook hoger en breder dan standaard. De adviseur voelde echt als een bevlogen partner in mijn fundament voor de toekomst en sterkte mijn vertrouwen naar het succes, een goede stabiele arbeidssituatie; een stuk broodnodig geluk in ons leven.

Ingrid, voormalig inkoper bij DSM

In het spoor 2 traject ging ik samen met ChangeCreators op zoek naar een passende functie in een ander bedrijf. Hierbij was het belangrijk dat ik goed en representatief overkwam (o.a. LinkedIn, brieven en gesprekken). Mijn adviseur heeft bedrijven uit hun bestand benaderd om te onderzoeken of er mogelijkheden voor mij waren. ChangeCreators verrichtte continue inspanningen die gericht waren op resultaat. Ook over de ondersteuning tijdens de gesprekken met het UWV kan ik uitermate positief zijn. De begeleiding van ChangeCreators loopt van het begin tot het eind, wat prettig is, want je zit in een situatie die je normaal gesproken nooit meemaakt. Je weet dus niet wat je te wachten staat.

Peter Hamers, projectleider bij Bouwbedrijf Hurks