Modulaire Re-integratiediensten bij ChangeCreators

Jouw klant participeert op dit moment niet op de arbeidsmarkt. Zijn persoonlijke situatie is dusdanig dat dit (nog) niet lukt. Een eerste stap terug naar werk is weer overzicht en grip te krijgen. Maar dat is best lastig als er veel zaken spelen, die hem ervan verhinderen zich te richten op het vinden van werk. Dan is het goed om eerst weer structuur aan te brengen. Dat geeft letterlijk ruimte om verdere stappen te zetten op de weg naar werk.

Daarom is het fijn dat je klant in onze Modulaire Re-integratiediensten samen met een ervaren ChangeCreators adviseur kan werken aan weer in beweging komen, zodat hij daarna verdere stappen kan zetten, in bijvoorbeeld een Werkfit Maken of Naar Werk traject. 

Je kunt de Modulaire Re-integratiediensten los en onafhankelijk van elkaar inzetten.

 • Participatie Interventie
  In deze module ondersteunen wij de klanten die zich bevinden op de 1e trede van de Participatieladder. De Participatie Interventie is erop gericht de klant te helpen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van (ervaren) belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals verlies van werk. Hierbij kan tevens sprake zijn van problematiek op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagbesteding. Bij Participatie Interventie activeren wij de klant zodanig dat deze kan gaan deelnemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis en hij/zij de 2e trede bereikt van de Participatieladder.

 • Bevorderen Maatschappelijke Deelname
  Deze module is voor klanten op de 2e trede van de Participatieladder. Hierin verhogen we de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant. Denk aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen en de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert de persoonlijke effectiviteit van de klant en bereikt deze de 3e trede van de Participatieladder.

 • Praktijkassessment
  Soms is niet meteen duidelijk of en welke re-integratiedienst je zou kunnen inzetten. Dan is het fijn dat je ons een Praktijkassessment kunt laten doen. Hiermee geven we jou inzicht of en binnen welke termijn jouw klant naar (regulier) werk toe te leiden is. Duidelijk wordt of de klant voldoende vermogen heeft om te (kunnen) werken in een betaalde baan en hoe dit vermogen te verbeteren is.

 • Begeleiding Bij Scholing
  Voor een deel van de klanten geldt dat zij ‘werkfit’ zijn (gemaakt) en dat zij scholing nodig hebben om aan het werk te gaan, maar zijn er omstandigheden waardoor zij (nog) niet in staat zijn geheel zelfstandig scholing te doorlopen. Bijvoorbeeld omdat hun studievaardigheden niet meer actueel zijn of omdat er in de privé-situatie zaken spelen die er voor zorgen dat de klant zich niet volledig op scholing kan concentreren. Dan is het mogelijk om de re-integratiedienst Begeleiding bij Scholing in te zetten. Hierbij coachen en empoweren wij de klant om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden, waarna de match met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter te maken is.

Wil je meer weten over eventuele vervolg re-integratietrajecten? Kijk dan op de pagina over onze Werkfit Maken en Naar Werk trajecten.

Kunnen we je helpen?

Wil je met ons van gedachten wisselen over hoe we jouw klant kunnen begeleiden in een Modulaire Re-integratietraject? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over de Modulaire Re-integratiediensten bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.