Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Modulaire re-integratiediensten

Participatie klant stimuleren op weg naar werk

Er zijn klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer en daarmee tot de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn ze niet in staat deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten in een Werkfit maken of Naar werk traject. Voor deze klanten zijn de zogenaamde Modulaire re-integratiediensten bedoeld. Deze kun je bij ons inkopen.

De re-integratiedienst Participatie interventie is voor klanten die zich bevinden op trede 1 van de Participatieladder en de dienst Bevorderen maatschappelijke deelname voor de klanten op trede 2. Daarnaast is het mogelijk dat wij een Assessment doen, wanneer het voor jou lastig is in te schatten of en zo ja welke re-integratieactiviteiten je doelmatig kunt inzetten.

Hieronder lees je meer over de verschillende diensten:

 • Participatie interventie

  In deze module ondersteunen wij de klanten die zich bevinden op de 1e trede van de Participatieladder. De Participatie interventie is erop gericht de klant te helpen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van (ervaren) belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals verlies van werk. Hierbij kan tevens sprake zijn van problematiek op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagbesteding. Bij Participatie interventie activeren wij de klant zodanig dat deze kan gaan deelnemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis en hij/zij de 2e trede bereikt van de Participatieladder.

 • Bevorderen maatschappelijke deelname

  Deze module is voor klanten op de 2e trede van de Participatieladder. Hierin verhogen we de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant. Denk aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen en de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert de persoonlijke effectiviteit van de klant en bereikt deze de 3e trede van de Participatieladder.

 • Praktijkassessment

  Soms is niet meteen duidelijk of en welke re-integratiedienst je zou kunnen inzetten. Dan is het fijn dat je ons een Praktijkassessment kunt laten doen. Hiermee geven we jou inzicht of en binnen welke termijn jouw klant naar (regulier) werk toe te leiden is. Duidelijk wordt of de klant voldoende vermogen heeft om te (kunnen) werken in een betaalde baan en hoe dit vermogen te verbeteren is.

Waarom Modulaire re-integratiediensten bij ChangeCreators?

 • Re-integratieplannen passend bij jouw klant
 • Intensieve en deskundige begeleiding
 • Professionele rapportages en korte lijnen

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Bel of mail ons!

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail