Re-integratie spoor 2: van ziek naar werk

Je bent (langdurig) ziek uitgevallen op je werk. Een vervelende situatie. Je maakt je niet alleen druk over hoe je weer aan het werk kunt komen, maar ook over je inkomen.

Gelukkig ben je via de wet beschermd als je ziek bent. Dat betekent dat je werkgever wettelijk verplicht is jou de eerste twee jaren in ieder geval een groot deel van je salaris te betalen en kan hij jou in principe niet ontslaan in deze periode. Daar staat wel wat tegenover. Jij bent op jouw beurt verplicht mee te werken aan re-integratie, de terugkeer naar werk.

Of dat dat nu je eigen werk is of ander werk bij je huidige werkgever of een andere werkgever. Samen met je werkgever moet je er in een re-integratietraject (spoor 2) alles aan doen zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Werk dat past bij jouw mogelijkheden, gezien je arbeidsongeschiktheid.

Op zoek naar passend werk

Die zoektocht naar werk is niet iets dat je er zo even bij doet. Zeker niet als je ziek bent (geweest) en je focus misschien niet helemaal ligt op het vinden van werk. Daarboven op komt dan de vraag welk werk passend is. Want je wilt natuurlijk wel een baan, waarin je weer lekker aan de slag kunt gaan én blijven.

Daarom is het fijn als je hierbij ondersteuning kunt krijgen van ChangeCreators. Wij kennen immers de weg op de arbeidsmarkt en zijn heel goed in staat je te helpen bij het maken van een goede match tussen vacatures en jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Hoe verloopt een traject?

Zorgen voor een positieve en duurzame verandering in werk. Dat is waar wij voor staan. Wij geloven niet in makkelijke oplossingen, waarmee jij voor nu even verder kunt maar waar je misschien verderop weer in vastloopt. Daar doen wij het niet voor en we hopen jij ook niet. Wil je echt aan de slag met je toekomst? Dan dagen we je hierbij uit dat met ons aan te gaan.

We beloven je dat we jou in het traject centraal stellen. Dat betekent dus dat we maatwerk leveren. 

Veel gestelde vragen

Het uitgangspunt bij re-integratie bij arbeidsongeschiktheid is dat je terugkeert in je eigen functie bij je huidige werkgever (spoor 1). Maar dat lukt niet altijd. Omdat je je eigen functie niet meer kunt hervatten, dat werk ook niet passend te maken is en je werkgever je ook geen ander vervangend werk kan bieden binnen de organisatie. Zodra dit duidelijk is, moet je naast het spoor 1 traject samen met je werkgever een tweede spoor traject starten.

Het inzetten van een spoor 2 traject is een wettelijke verplichting, voor zowel je werkgever als voor jou. Dit kan op zijn vroegst na de 8e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet worden en uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek).

Kijk voor meer informatie over re-integratie spoor 1 en spoor 2 op de UWV website.
De eerste twee jaar van je ziekte is je werkgever wettelijk verplicht minimaal 70% van je laatstverdiende loon door te betalen. Dit kan meer loon zijn, als hierover afspraken staan in je cao of in je arbeidsovereenkomst. Daarbij is het zo dat je in het eerste jaar nooit minder krijgt dan het minimumloon. In het tweede jaar kan het loon dat je krijgt wel lager zijn dan het minimumloon. In dat geval kan je een toeslag aanvragen bij het UWV om je inkomsten aan te vullen.

Op de website van de rijksoverheid vind je meer informatie over loondoorbetaling tijdens ziekte.
Soms loopt de re-integratie vast. Bijvoorbeeld omdat je een verschil van mening hebt met je werkgever over de vraag of je (nog) ziek bent, of is het onduidelijk of het werk dat voorhanden is wel of niet passend is en/of wat je belastbaarheid is. Als je hier niet uit komt met je werkgever dan kan jij of je werkgever UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel te geven over de situatie. Bij dit zogenaamde deskundigenoordeel kijken zij naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordelen zij wat er is gebeurd. Het doel daarbij is dat je samen met je werkgever het re-integratietraject weer oppakt.

Let op: UWV geeft wel een richting, maar géén advies over hoe het verder moet. Het oordeel is in veel zaken doorslaggevend maar niet bindend. Je kunt er niet tegen in bezwaar gaan en er geen rechten aan ontlenen bij een eventuele WIA-aanvraag.

Kijk voor meer informatie over het deskundigenoordeel op de UWV website.
Er is een aantal mensen, waarmee je te maken hebt als je (langdurig) ziek bent die zich een oordeel vormen over jouw arbeidsongeschiktheid. Soms lopen de meningen daarbij uiteen. Dan vind jij dat je ziek bent, terwijl je werkgever het daarmee niet eens is. Of je huisarts is van mening dat je ziek bent, terwijl de bedrijfsarts vindt dat je dat juist niet bent. Dan is het lastig te weten wat te doen. Moet je je ziek houden? Moet je je beter melden? Moet je re-integreren? Moet je ‘gewoon’ weer aan het werk? In dit geval is het goed om je te realiseren dat het niet aan jou is om te beslissen of je wel of niet ziek bent. Dat kan enkel een arts. In dit geval in eerste instantie de bedrijfsarts (of arboarts).

Je werkgever stuurt je daarom binnen enkele weken (of enkele dagen bij twijfel over de ziekmelding) na de ziekmelding dan ook naar de bedrijfsarts. Alleen deze arts is bevoegd een oordeel te geven over de vraag of jij in staat bent je werkzaamheden te hervatten. Om dat te bepalen, kijkt hij/zij naar je klachten en brengt vervolgens een advies uit hoe verder te gaan. Als er sprake is van ziekte zal je (uiteindelijk) moeten re-integreren. Ook al vindt bijvoorbeeld je huisarts of je specialist dat jij (nog) niet aan het werk kunt. Het oordeel van de bedrijfsarts telt in het algemeen zwaarder.

Wel is het zo dat in het geval van bijvoorbeeld een medische ingreep of revalidatie de bedrijfsarts kan bepalen dat het spoor 2 traject tijdelijk kan worden stopgezet of dat de re-integratie met minimale inspanningen dient te worden vervolgd. Hierbij stem je het moment waarop je de re-integratie weer volledig hervat ook af met bedrijfsarts.

Mocht je het niet eens zijn met de conclusie van de bedrijfsarts dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Geef hierbij -indien van toepassing- bij het UWV aan dat je huisarts of specialist bereid is een schriftelijke of telefonische verklaring in te brengen bij de UWV arts.

Kijk voor meer informatie over het deskundigenoordeel hierboven bij de andere Veelgestelde Vragen of op de UWV website.

Kunnen we je helpen?

Wil je persoonlijk met ons van gedachten wisselen over hoe we jou kunnen ondersteunen in een spoor 2 re-integratietraject? Bel of mail gerust:

» 035 – 6215932
» Stuur ons een e-mail

Waarom ChangeCreators?

Onze loopbaanadviseurs staan met beide benen op de grond en hebben veel kennis van de arbeidsmarkt.

Wij inspireren je te ontdekken wie je bent, waar je voor staat en wat je nodig hebt om lekker in je werk te staan. In onze re-integratietrajecten helpen we om de voorwaarden te creëren die nodig zijn om goed te functioneren en een nieuwe, passende werkplek te vinden.

We werken onder andere voor

Waar kunnen we mee helpen?

Heb je interesse in een spoor 2 re-integratietraject bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.