Jeroen van den Maagdenberg

Trajectbegeleider

Jeroen van den Maagdenberg begon als maatschappelijk werker en loopbaanbegeleider in de creatieve sector. Later werkte hij als consulent voor GGZ-teams, leer-werkbedrijven, re-integratie- en WSW-bedrijven. Hij specialiseerde zich in het ondersteunen van loopbaanontwikkeling en bemiddeling naar werk van mensen: “Ik heb veel ervaring met mensen die klem zitten in hun ontwikkeling en kan alleen maar zeggen dat ik met heel veel plezier met deze doelgroep werk. Als je structurele of incidentele problemen hebt, ben je kwetsbaar. Mijn werk draagt essentieel bij aan jouw welbevinden en beter worden. Het gaat er uiteindelijk om dat jij gelukkig wordt in het leven. Betaald werk draagt daar aan bij. Maar dat hoeft niet. Een andere oplossing kan ook.”

Twee benen op de grond

Hij voerde trajecten uit voor het UWV (IRO, sociale activering, jobcoaching), gemeentes (WSW-begeleid werken, re-integratie, jobcoaching), bedrijven (verzuimbegeleiding 1e en 2e spoor) en GGZ-instellingen (WIA, Wajong, ZW, WMO/CIZ individuele trajecten). Jeroen heeft de afgelopen jaren bovendien ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen vanuit de GGZ. Een groep waarmee hij affiniteit heeft en resultaten boekt. Op dit moment maakt hij tevens deel uit van multidisciplinaire GGZ-FACT teams als consulent Individuele Plaatsing en Steun (IPS): “Ik ben als coach dertien in een dozijn en absoluut niet anders dan mijn klanten. Ook ik heb veel gezien, gevoeld en meegemaakt. Ik ken inmiddels vele balies van het UWV en de gemeentes en kan daardoor redelijk goed door de instanties heen wandelen. Dat maakt mij creatief om ervoor te zorgen dat het voor alle partijen iets oplevert, dat de oplossing voor iedereen wenselijk is.“

Jeroen heeft oog voor de belangen van opdrachtgevers. Met zijn klanten werkt hij zoveel mogelijk vanuit een individuele benadering. Hij kijkt altijd naar ‘wat wil en wat kan iemand’ en zoekt daarbij de juiste instrumenten: “Ik ga pragmatisch te werk. Kijk heel simpel naar wat je wel wilt en wat je kunt en die dingen probeer ik bij elkaar te krijgen. Welke kant wil jij op en welke kant zou je op kunnen? Waarom is het je tot nu toe nog niet gelukt? Waar denk jij dat het aan ligt? Doordat ik goed naar je luister en je help de kluwen te ontwarren waarin je zit, lukt het jou om realistische stappen te zetten.”

Op weg naar (werk)geluk

Jeroen streeft naar een vertrouwensband met zijn klanten en ondersteunt hen op alle leefgebieden, waarbij hij zijn kennis en netwerk inzet: “Het mooie van loopbaanbegeleiding en het bemiddelen naar werk is dat ik je concreet ondersteun bij één van de belangrijkste zaken in je leven, namelijk het vinden en/of behouden van werk of een zinvolle dagbesteding. Dit maakt dat jij je beter en gezonder voelt, vrolijker in het leven staat en er weer zin in krijgt.”

Jeroen heeft de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk, de post-hbo-opleiding Management Culturele Instellingen en de opleiding tot IPS consulent bij Phrenos afgerond.

Kunnen we je helpen?

Medewerker

Jeroen van den Maagdenberg

Kunnen we je helpen?

Maak kennis met onze andere ChangeCreators

Kunnen we je helpen?