Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Welke mogelijkheden zijn er voor uw medewerker?

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kan het zijn dat er vanuit een werkgever of casemanager onvoldoende inzicht is of een zieke medewerker wel of niet bemiddelbaar is. In dat geval kan er een haalbaarheidsonderzoek bij ChangeCreators worden ingezet om een reëel beeld te krijgen over de externe re-integratiemogelijkheden van de medewerker.

Vaak zijn er, gezien de ernstige beperkingen, twijfels of de inzet van een spoor 2 traject wel zinvol is. Dit omdat er in de arbeidsdeskundige rapportage wordt vermeld dat er nog nauwelijks arbeidsmogelijkheden zijn of omdat er wordt verwacht dat de medewerker bij een WIA-beoordeling volledig zal worden afgekeurd (IVA).

Doel

In een haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of het inzetten van een re-integratie spoor 2 traject wel haalbaar en realistisch is voor de kandidaat. Het haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in fysieke en of psychische belemmeringen, algemene cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid, competenties en loopbaanperspectief van de medewerker.

Inhoud

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zullen, naast gesprekken, gevalideerde testen worden afgenomen, zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, cognitieve testen en een motivatie- en interessetest. Hierbij wordt uiteraard het meest actuele arbeidsdeskundig rapport als uitgangspunt genomen. Ook worden de kansen op de huidige arbeidsmarkt meegenomen en wordt er rekening gehouden met het niveau van een medewerker. Het onderzoek is dus geschikt voor zowel lager als hoger opgeleiden. Verder maakt ChangeCreators, indien nodig, gebruik van een onafhankelijke arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail