Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB)

Via het Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB) kan een werkzoekende met een eigen budget zijn/haar re-integratietraject samenstellen en vaak ook de partij kiezen die hem/haar daarbij begeleidt. Het PRB-team van de gemeente begeleidt de kandidaat in de oriëntatiefase en adviseert de kandidaat bij het invullen van zijn/haar re-integratietraject (b.v. over productcombinaties) en bij het kiezen van de beste uitvoerder.

ChangeCreators

Wanneer een kandidaat voor ChangeCreators kiest, dan kiest hij/zij voor een dynamisch en betrokken bedrijf, met coaches die op een intensieve en persoonlijke manier begeleiden. ChangeCreators heeft zowel ervaring in het bemiddelen van kandidaten met een WW- of WWB-uitkering, als in het begeleiden en plaatsen van kandidaten met een arbeidshandicap (Wajong, WIA, WAO).

Daarnaast heeft ChangeCreators een jobcoacherkenning en een Blik op Werk-keurmerk en zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden, bemiddelen en jobcoachen van kandidaten met psychische problematiek (AD(H)D, Autisme, Borderline, Bipolaire Stoornis).

Inhoud

Samen met een kandidaat wordt voor het PRB-traject een plan van aanpak opgesteld. Hier kunnen bijvoorbeeld de volgende producten in meegenomen worden:

Onderzoeken van loopbaanopties/mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Het persoonlijke en professionele profiel van een kandidaat wordt geplaatst in het perspectief van de arbeidsmarkt. Op deze manier worden de functies, potentiële werkgevers en werkgebieden, die optimaal aansluiten bij de interesses en kwaliteiten van de kandidaat, in kaart gebracht.

Stageplaats/werkervaringsplaats met coaching

Om de kansen van een kandidaat op de arbeidsmarkt te vergroten, kan hij/zij in eerste instantie zinvolle werkervaring in de gewenste richting opdoen. Dit om van daaruit door te stromen naar een betaalde functie, waar de voorwaarden aanwezig zijn om goed te functioneren. ChangeCreators kan samen met de kandidaat een passende stage- of werkervaringsplaats zoeken en zal de kandidaat op deze werkplek intensief begeleiden.

Individuele (sollicitatie)begeleiding

Vooral het vertrouwelijke klankbord en een actieve spiegel, helpen de kandidaat om zijn/haar handelen te organiseren, te concentreren en te doen wat nodig is. De begeleiding is onder andere gericht op:

  • Het onderhouden van netwerken en het ontwikkelen van nieuwe netwerken
  • Het effectief inzetten van de eigen communicatie- en presentatiestijl
  • Het schrijven van creatieve sollicitatiebrieven en het voorbereiden van gesprekken
  • Voorbereiden en evalueren van sollicitatie- en netwerkgesprekken
  • Het verdiepen en versterken van de motivatie
  • Het uitzetten van doelen en deze realiseren binnen de vastgestelde termijnen

Daarnaast kan een kandidaat coaching op persoonlijk vlak krijgen. Bijvoorbeeld gericht op het aangeven van grenzen, het verdelen van energie of het omgaan met een beperking.

Bemiddeling

Naast dat er wordt meegekeken naar passende vacatures in de krant of op internet, worden potentiële werkgevers in kaart gebracht en actief benaderd. Ook wordt er onderzoek gedaan in het netwerk van ChangeCreators. Dit om de kandidaat daar te promoten en te realiseren dat hij/zij een betaalde functie in de gewenste richting krijgt.

Plaatsing

De adviseur van ChangeCreators staat als partner naast een kandidaat bij de beslissing over het aanvaarden van een nieuwe werkkring, bij beslissende besprekingen en bij het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst. Ook zal Changecreators er samen met de kandidaat voor zorgen dat de voorwaarden, waaronder een kandidaat het beste kan functioneren, worden gecreëerd.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail