Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Trajecten meervoudige problematiek

Kandidaten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben bijna altijd te maken met complexe factoren, die belemmerend werken op het actief worden in de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn psychische of lichamelijke belemmeringen, schulden, gebrekkige taalvaardigheid, een problematische thuissituatie, weinig werkervaring of opleiding en verslaving. Het gaat om cliënten met een zware problematiek vanaf 27 jaar die niet dak- of thuisloos zijn.

ChangeCreators heeft ervaring met de bovenstaande problematieken en biedt activeringstrajecten aan voor deze doelgroep. Het doel van de trajecten is dat kandidaten actiever worden: ze gaan sporten  of werkervaring opdoen, ze komen van hun verslaving af of leren omgaan met hun ziekte en gaan ondanks die ziekte aan de slag. Ze gaan een opleiding doen of volgen taalonderwijs. Kortom, de vicieuze cirkel wordt doorbroken en de kandidaat neemt het heft weer in handen. Daarna kan de kandidaat, onder begeleiding van ChangeCreators, de stap zetten naar vrijwilligerswerk of een reguliere baan (al dan niet met loonkostensubsidie).

ChangeCreators werkt voor wat betreft kandidaten met meervoudige problematiek samen met verschillende partijen die vanuit hun expertise gericht kunnen werken aan de problemen van een kandidaat. Kandidaten krijgen, bijvoorbeeld onder intensieve begeleiding van een werkleider, de kans om arbeidsritme op te doen en werknemersvaardigheden aan te leren.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail