Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Jobcoaching

Veel kandidaten met een beperking zijn tijdens een stage, werkervaringsplaats of na plaatsing gebaat bij intensieve begeleiding vanuit een jobcoach. Dit om goed te kunnen blijven functioneren en om hun werkplek ook op de langere termijn te kunnen behouden.

ChangeCreators

ChangeCreators is een erkende jobcoachorganisatie, die  al vele jaren persoonlijke ondersteuning biedt aan mensen met lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. 

Jobcoach

Wanneer de kandidaat een passende werkomgeving heeft gevonden, kan de jobcoach persoonlijke ondersteuning bieden om de slagingskans te vergroten en de stage- of werk(ervarings)plek te kunnen behouden. De jobcoach bemiddelt tussen alle partijen en begeleidt en stuurt bij waar nodig. Verder kan de jobcoach de werkgever, indien nodig, voorlichten over de voorwaarden die gecreëerd moeten worden en de kandidaat begeleiden in zijn/haar sociale en communicatieve vaardigheden, in het bespreekbaar maken van problemen en in het behouden van overzicht.

Overige zaken waarin de jobcoach kan ondersteunen, zijn:

  • Het in de gaten houden van grenzen en werkdruk
  • Het bieden van ondersteuning bij veranderingen
  • Het aanleren van nieuwe werkzaamheden op de werkplek
  • Het ondersteunen bij het verdelen van de energie en bij het stellen van prioriteiten/het plannen
  • Het wegnemen van onzekerheden en het stimuleren door middel van positieve bekrachtiging
  • Het bewaken dat werk/opleiding en privé in balans zijn
  • Het ondersteunen bij het op een rijtje zetten van zaken bij tegenslagen en positief draaien
  • Het bieden van ondersteuning bij het nemen van initiatief

Tijdens de jobcoaching wordt er gewerkt met de methodiek “begeleid werken”. Kenmerkend voor deze methodiek is dat de kandidaat zichzelf, vanuit zijn/haar mogelijkheden en capaciteiten, verder kan ontwikkelen en dat hij/ zij zelf problemen op leert lossen. Dit zodat er een goed functioneren op de stage of werk(ervarings)plek gerealiseerd wordt. De intensiviteit van de begeleiding en de soort begeleiding zijn sterk wisselend en zo veel mogelijk maatwerk. Iedere kandidaat heeft een andere functie en werkt in een ander soort organisatie. De beginsituatie en de van toepassing zijnde voorwaarden om goed te kunnen functioneren, bepalen uiteindelijk de aard en intensiviteit van de begeleiding.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail