Eline Lamme

Positieve insteek

Eline Lamme zet zich graag in voor haar medemens. Ze is een motivator en voelt goed aan wat mensen nodig hebben. Dat vond ze terug in de studie toegepaste psychologie. Daar leerde ze hoe ze mensen kan coachen bij hun functioneren in het dagelijks leven, tijdens de studie of in het werk. Na haar studie ging ze aan de slag als consulent en hielp hulpbehoevenden aan een maatje. De begeleiding was voor korte duur en ze wilde graag dieper ingaan op het coachen en ook langer bij iemand betrokken zijn, om écht een verschil te kunnen maken. Zo kwam ze terecht in haar huidige baan als jobcoach: “Ik kijk echt welk duwtje jij nodig hebt om weer zelf verder te kunnen, juist ook gericht op werk. Heel praktisch meedenken. Bijvoorbeeld met een leidinggevende zitten van ‘hoe kunnen we zorgen dat iemand hier zijn plekje vindt en zich binnen de organisatie verder kan ontwikkelen?’. Ik vind het heel mooi om mij daar voor in te zetten. Juist ook voor mensen die arbeidsbeperkt zijn. Te kijken van wat er allemaal wél kan, zodat zij gewoon, niet als anders, worden opgenomen in de werkende maatschappij. ”

Oplossingsgericht

Centraal voor haar staat de vraag wat jij allemaal nodig hebt om het werk voor jou goed te kunnen uitvoeren en dat ook langdurig te kunnen blijven doen. Daarbij gaat ze uit van zelfmanagement. Dat is haar manier van (job)coachen: “Ik ondersteun je en geef je inzicht in je kwaliteiten en talenten”.

Daarbij gaat Eline altijd praktisch en oplossend te werk, sluit ze aan bij waar behoefte aan is en kijkt goed naar wat haalbaar is: “Ik wil je meenemen vanuit mijn positieve houding. Daarin ben ik wel realistisch. We kijken samen naar de tools die ik jou kan bieden om er zo goed mogelijk mee om te gaan, in ieder geval op de werkvloer. Wat ik veel doe om je bewust te maken, is reflecteren op situaties en daar inzichten uit halen. Of feedback meenemen van de omgeving, daar bewust naar vragen en dat opschrijven. Daar gaan we dan mee aan de slag.”

Talentmanagement

Ze heeft een persoonlijke missie in haar werk: “Ik vind dat iedereen talenten bezit en van daaruit een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Soms weet je zelf niet helemaal goed wat je talenten zijn. Of je bent je er wel van bewust dat je ze hebt, maar weet niet goed hoe je ze kunt inzetten. Dat stukje zelf inzicht krijgen, daar kan ik je bij ondersteunen. Wat zijn jouw talenten en hoe kun je ze benutten? Ik vind het oprecht zonde als je bepaalde talenten bezit en die talenten niet tot uiting komen, bijvoorbeeld door een bepaalde arbeidsbeperking, en je dus thuis zit. Ik streef er echt naar te zorgen dat je die talenten wel kunt inzetten. En dat een werkgever inziet dat jij meer bent dan je arbeidsbeperking en een toegevoegde waarde bent voor het team. Dat is weer die positieve insteek.”

Kunnen we je helpen?

Medewerkersformulieren

Eline Lamme

Kunnen we je helpen?

Maak kennis met onze andere ChangeCreators

Kunnen we je helpen?