Begeleiding door experts bij duurzame inzetbaarheid

In het kader van duurzame inzetbaarheid is het belangrijk dat medewerkers zo vitaal en flexibel mogelijk zijn en blijven. Relevant is dan hoe je hen kunt ondersteunen bij de keuzes en fases die zij doormaken in hun loopbaan. Meestal weten mensen immers wel dat ze iets anders moeten of willen, maar weten ze niet precies wat of hoe ze dat kunnen realiseren.

Daar komen wij in beeld. In een uitgebreid loopbaanbegeleidingstraject of korte loopbaanscan helpen wij inzicht te krijgen in kwaliteiten, talenten, drijfveren, (loopbaan)wensen en waar en hoe medewerkers die kunnen realiseren.

Loopbaanbegeleiding: regie over eigen loopbaan

Bij ChangeCreators is ieder loopbaanbegeleidingstraject maatwerk. In de kern gaat het altijd om antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Daarmee gaat de medewerker aan de slag, onder begeleiding van een deskundige loopbaanadviseur. Het loopbaantraject bestaat uit individuele gesprekken (6-8), gevalideerde testen en oefeningen. Hiermee krijgt de medewerker inzicht in competenties, motivaties en interesses. Daarnaast is er aandacht voor het arbeidsleven tot nu toe en analyseren we de huidige functie. Dit alles levert een duidelijk beeld op van stressfactoren, persoonlijke stijl, voorkeursteamrollen, werkomstandigheden, werkcultuur, wensen, behoeften, bekwaamheden, sterke kanten en successen. Met uiteindelijk een richting, waarin de medewerker zijn nieuwe werkkring of toekomst kan zoeken. Uiteraard sluiten we het traject af met een uitgebreide rapportage, met daarin de samenvatting en conclusies van het loopbaantraject.

Loopbaanscan: oriëntatie op loopbaanwensen

Met een loopbaanscan krijgt de medewerker snel inzicht in kwaliteiten, ontwikkelpunten, motivaties en interesses (Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?). Je kunt deze assessmenttool inzetten, om te onderzoeken wat de (ontwikkelings)mogelijkheden zijn binnen de huidige functie of om de (doorgroei)mogelijkheden naar een andere functie in kaart te brengen, binnen of buiten de organisatie. Hiertoe kunnen we een aantal digitale en gevalideerde testen inzetten. Daarnaast omvat een loopbaanscan een voorgesprek en een of meerdere terugkoppelgesprekken. We koppelen het resultaat terug in de vorm van een rapportage.

Coaching: stimulans om zelf in actie te komen

In een coachingstraject ondersteunt de adviseur de medewerker op professionele manier in zijn professionele ontwikkeling. Hiertoe gaan ze samen aan de slag met concrete coachingsdoelen. Uitgangspunt is het functioneren in de werksituatie en de mogelijkheden tot verandering. Coaching vergroot het zelfinzicht. Dat biedt de medewerker de kans zichzelf te verbeteren en een volgende stap te zetten in zijn loopbaan. Zo kan hij aan zijn eigen inzetbaarheid werken.

Kunnen we je helpen?

Wil je met ons van gedachten wisselen over hoe we jouw klant kunnen begeleiden op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.