Doelgroepen

De trajecten van ChangeCreators zijn maatwerk en zijn daarom voor iedereen geschikt, die zelf actief mee wil werken aan verbetering van persoonlijke vaardigheden en omstandigheden. Naast de bemiddeling naar ander werk, besteden wij veel aandacht aan het in kaart brengen van kwaliteiten en mogelijkheden.

Wij werken voor bedrijven in de gezondsheidszorg, het onderwijs en MKB+ en voor verschillende verzekeraars en begeleiden trajecten voor mensen, die een uitkering hebben bij het UWV en/of de gemeente. Hierbij begeleiden wij de volgende doelgroepen:

Hoger opgeleiden

ChangeCreators heeft veel ervaring in het coachen, bemiddelen en plaatsen van hoger opgeleiden en gebruikt testinstrumentarium waarmee kwaliteiten en interesses van hoger opgeleiden in kaart kunnen worden gebracht.

Op deze manier kan er tijdens coachings-, loopbaan- en outplacementtrajecten onder andere worden gekeken naar managementcompetenties, stressfactoren, motivatie en leiderschapsstijlen.

Een aantal adviseurs van ChangeCreators zijn gespecialiseerd in het begeleiden van hoger opgeleiden. Ook is ChangeCreators bekend met het begeleiden van hoger opgeleiden met een arbeidshandicap (lichamelijk of psychisch).

Lager opgeleiden

ChangeCreators wordt vaak gevraagd om lager opgeleiden te begeleiden bij het vinden van een nieuw werkplek. Dit kunnen werknemers zijn die na uitval niet meer terug kunnen naar hun eigen functie (spoor 2 trajecten), maar ook mensen die in de ziektewet, Wajong of WIA zitten.

ChangeCreators heeft een praktische aanpak en is gespecialiseerd in het uitvoeren van loopbaantrajecten op maat. De instrumenten worden zorgvuldig uitgekozen bij de mogelijkheden van een kandidaat, er worden niet te grote stappen gezet en eventuele testen worden samen gemaakt. Vervolgens kan er, naar aanleiding van de resultaten en conclusies, actief bemiddeld worden. Hierbij maakt ChangeCreators optimaal gebruik van haar netwerk en worden kandidaten gepromoot bij potentiële werkgevers.

In 2011 is er ook een artikel over lager opgeleiden verschenen in de Loopbaanvisie en zijn wij met een opleidingsinstituut en een bedrijf in de aviation gestart met een project voor lager opgeleiden.

Psychische beperking

ChangeCreators heeft ervaring met de re-integratie van mensen met verschillende kansen, belemmeringen en beperkingen. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met bipolaire stoornissen, borderline, een aandachtstekortstoornis (ADD, ADHD) of aan mensen met autisme.

Het begeleiden van mensen met psychische beperkingen naar werk én op de werkplek, vraagt specifieke kennis en vaardigheden van een adviseur. Mensen met een vorm van autisme verwerken bijvoorbeeld informatie op een andere manier, zodat in de sociale omgang en in de interpretatie van instructies gemakkelijk storingen kunnen optreden. Ze hebben daarom vaak een intermediair nodig, die zich aanpast op hun manier van informatieverwerking en die begrip voor hen kan kweken richting een werkgever.

Sinds 2005 heeft ChangeCreators adviseurs met deze specifieke know-how aan haar verbonden. Al onze adviseurs hebben ruim ervaring opgedaan in de omgang met mensen met een psychische beperking. Zowel op het gebied van loopbaanadvies, als in de toeleiding naar arbeid en de coaching op de werkplek. De adviseurs zijn in staat om voorwaarden in kaart te brengen waaronder iemand goed kan functioneren en deze te creëren op een een werkplek. Dit zodat de werkplek in de toekomst ook behouden kan worden.

Tenslotte werkt ChangeCreators met diverse instellingen samen (onder andere GGz Altrecht, GGz Breburg) en denken wij vaak in projectvorm mee over onderwerpen die op het raakvlak van psychische problematiek en werk liggen. Zo zijn wij betrokken bij een beeldvormingscampagnes en congressen voor autisme, zijn we bezig met ervaringsdeskundigheid binnen de zorg en met een samenwerkingsproject voor gemeentes. 

Lichamelijke beperking

ChangeCreators krijgt vanuit veel verschillende sectoren (bouw, zorg, verzekeraars) trajecten voor werknemers met een lichamelijke beperking.

Belangrijk is het dat zij, met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren, een nieuwe en passende werkplek kunnen vinden.

ChangeCreators heeft een netwerk met werkgevers die er voor open staan om mensen met een beperking een kans te geven. Daarnaast hebben wij verschillende therapeuten in ons netwerk (fysio, ergo), die mee kunnen denken over mogelijke aanpassingen en hebben wij ervaring met het inzetten van eventuele subsidiemogelijkheden.

50 plussers

ChangeCreators heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het begeleiden en bemiddelen van 50 plussers. Een deel van het succes van de re-integratie van 50 plussers schuilt in de tijd en aandacht die wordt gestoken in empowerment: het ondersteunen van de kandidaat bij het verwerken van zijn of haar werkloosheid en bij zijn of haar hernieuwde oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Daarnaast spelen niet alleen onze professionele adviseurs een rol in de begeleiding van 50 plussers, maar kunnen ook onze gezamenlijke bijeenkomsten voor werkzoekenden effectief en waardevol zijn. Dit aangezien het voor deze doelgroep erg belangrijk is gelijkgestemden te ontmoeten en om optimaal te netwerken.

Netwerken is de sleutel tot het succesvol plaatsen van 50 plussers. ChangeCreators is hiervan overtuigd! Vandaar dat hier ook in het individuele traject veel aandacht aan wordt besteed (het via via creëren van kansen). Zowel het netwerk van ChangeCreators als dat van de kandidaat wordt hiervoor ingezet en potentiële werkgevers worden actief benaderd om deuren te openen.

Het is belangrijk dat 50 plussers vertrouwen krijgen in wat zij qua ervaring te bieden hebben en dat ze dit ook uit gaan stralen in gesprekken. Hier werken we samen met de kandidaat aan!

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail