Bedankt

We hebben je aanvraag ontvangen. Dank je wel.

We hebben je een e-mail gestuurd met een link waarmee je de brochure kunt downloaden.

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over een spoor 2 re-integratietraject bij ChangeCreators? Bel of mail ons dan!

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Op grond van art.7:670 lid 1 BW geldt dat je je medewerker niet mag ontslaan tijdens de eerste twee jaar dat deze wegens ziekte niet in staat is zijn werk te doen. Hieruit volgt dat je als werkgever het loon van je zieke medewerker tijdens twee jaar moet doorbetalen. Voor sommige groepen medewerkers kun je echter tijdens het dienstverband een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. Bijvoorbeeld als je medewerker zwanger en ziek is of als deze een No Risk polis heeft. Je blijft hierbij als werkgever wel verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerker. Meer informatie over medewerkers die recht hebben op een Ziektewet-uitkering vind je op de UWV website.

Na 2 jaar ziek kan de medewerker bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. Als werkgever lever je bij die WIA-aanvraag ook de nodige informatie aan bij het UWV. Bij de WIA-aanvraag bekijkt het UWV of jij en je medewerker wel voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Heb jij als werkgever volgens het UWV onvoldoende inspanning geleverd om je medewerker aan de slag te helpen? Dan kan het UWV je een loonsanctie van maximaal een jaar opleggen. Dat betekent dat je je medewerker tijdens die periode niet kunt ontslaan en dat je daarin het loon van je medewerker moet doorbetalen. Overigens kun je de periode dat je verplicht bent om loon door te betalen, verkorten door alsnog aan de eisen te voldoen. Je vindt de eisen in het rapport van de arbeidsdeskundige, dat je hebt ontvangen bij de beslissing van UWV over de loonsanctie.

Ontvangt je medewerker een WIA (WGA)- of Ziektewet-uitkering en ben je eigenrisicodrager? Dan betaalt niet UWV, maar jij de uitkering en de kosten van de re-integratie. Kijk voor meer informatie over het eigenrisicodragerschap op de UWV-website.
Het UWV stelt dat je een adequaat tweede spoor traject dient op te starten, zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie. Door in een spoor 2 traject op te zoek te gaan naar ander (tijdelijk) passend werk bij een andere werkgever vergroot je de hervattingskansen van je arbeidsongeschikte werknemer immers zo veel mogelijk. En dat is de verplichting die je vanuit het UWV als werkgever hebt. Ook als je zieke medewerker al voorzichtig aan het opbouwen is in eigen werk.

Wel is het zo dat in het geval van bijvoorbeeld een medische ingreep of revalidatie de bedrijfsarts kan bepalen dat het spoor 2 traject tijdelijk kan worden stopgezet of dat de re-integratie met minimale inspanningen dient te worden vervolgd. Hierbij stemt je medewerker het moment waarop de re-integratie weer volledig hervat kan worden af met bedrijfsarts.

Je dient een ten tweede spoor traject te starten uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek). Je kunt re-integratieactiviteiten in spoor 2 na de Eerstejaarsevaluatie alleen achterwege laten, als je je medewerker binnen drie maanden een concreet perspectief kunt bieden op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden van je medewerker.
Uiterlijk in de 88e week na de ziekmelding stuurt UWV een brief over de WIA-aanvraag naar jou en naar je medewerker. Check bij de medewerker of deze de brief van UWV heeft ontvangen en onderneem actie als dit niet zo is, zodat de medewerker de WIA tijdig kan aanvragen. Dat is belangrijk! Je medewerker doet de aanvraag voor de WIA-uitkering zelf op uwv.nl. Dat moet uiterlijk gedaan zijn in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat je medewerker ziek is. Hierbij heeft je medewerker kopieën nodig van het re-integratieverslag. Deze dien jij tijdig aan hem te geven. Je vindt op de UWV website precies welke documenten uit het re-integratieverslag dit zijn. Zorg ervoor dat de medewerker de kopieën uiterlijk in de eenennegentigste week van je krijgt. Daarnaast stuurt de medewerker het formulier ‘Medische informatie’ per post naar UWV, uiterlijk 1 dag na de aanvraag van de WIA-uitkering op uwv.nl.

Als werkgever moet je zelf het re-integratieverslag online aanleveren via het werkgeversportaal UWV.

Om de WIA-aanvraag te beoordelen, bekijkt het UWV in het re-integratieverslag hoe jij en je medewerker aan de re-integratie hebben gewerkt. Zorg er daarom voor dat het re-integratieverslag compleet is. Ontbreekt er iets of is het niet voldoende uitgewerkt? Dan bestaat de kans dat je na 2 jaar ziekte het loon van je medewerker langer moet doorbetalen (loonsanctie).

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over een spoor 2 re-integratietraject bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.