Arbeidsgehandicapten hebben veel te bieden

Steeds meer werkgevers hebben arbeidsgehandicapten in dienst. Ervaringsdeskundige Willem van Spaendonck juicht deze ontwikkeling toe, maar hij wil meer. 
Zelf weet Willem als geen ander hoe lastig het kan zijn om een passende werkplek te vinden. Hij had in het verleden ruim dertig werkgevers Willem begreep nooit waarom het steeds mis ging, maar toen hij de diagnose Asperger kreeg, viel het kwartje. “Kort nadat ik het wist, schakelde ik vanuit het UWV een re-integratiebedrijf in.” Samen met zijn jobcoach vond Willem een baan als hoofd kwaliteitszorg bij de UB Groep in Utrecht, die gespecialiseerd is in fietsparkeren en reinigingswerkzaamheden. “Ik kan eindelijk laten zien wat ik in huis heb. Door mijn werk heb ik bovendien geen depressieve gevoelens meer en is mijn zelfvertrouwen aanzienlijk vergroot. ” Deelnemen aan het arbeidsproces betekent tijdstructurering, sociale contacten, status en identiteit. Dat is voor iedereen belangrijk, dus ook voor mensen met een arbeidshandicap. “Ook zij willen zich nuttig voelen en onderdeel uitmaken van de maatschappij”, benadrukt Willem.

Huiverig voor arbeidsgehandicapten

Uit onderzoek van het UWV en verschillende universiteiten blijkt dat bedrijven ook anno 2014 nog altijd te weinig arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Veel werkgevers zijn huiverig om haalbare takenpakketten samen te stellen of aangepaste functies te creëren, mede ingegeven door de angst voor een hoog ziekteverzuim. “Arbeidsgehandicapten zijn over het algemeen heel loyaal en gemotiveerd, waardoor het verzuim juist laag is’’, betoogt Willem.

Draagvlak creëren

Om bedrijven zover te krijgen dat ze meer arbeidsgehandicapten in dienst gaan nemen, zijn twee zaken van doorslaggevend belang, stelt Willem. ,,Het is belangrijk om meer draagvlak te creëren binnen bedrijven en organisaties. Ook moeten er geschikte functies komen die aansluiten bij de mogelijkheden van mensen met een beperking. Het is belangrijk dat de functie bestaat uit gestructureerde werkzaamheden met een betrekkelijk lage werkdruk. Om dat te bereiken, kun je heel makkelijk taken weghalen bij mensen die overgekwalificeerd zijn.’’

Arbeidsgehandicapten hebben juist veel te bieden

,,Wanneer de juiste voorwaarden aanwezig zijn, hebben mensen met een arbeidshandicap veel te bieden en zijn ze vaak van grote toegevoegde waarde voor een organisatie of bedrijf’’, weten Nanya Radema en Jacqueline Kruunenberg van ChangeCreators. Zij hebben ruime ervaring in de re-ingetratie van mensen met belemmeringen en beperkingen, zoals bipolaire stoornissen, borderline, een aandachtstekortstoornis (ADD, ADHD) en van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (b.v. PDD-NOS, Asperger). ,,Onze adviseurs hebben de specifieke kennis in huis om een re-integratietraject goed te laten verlopen. Als alles volgens plan verloopt, krijgen we te maken met een win-winsituatie, waarbij zowel de werkgever als de werknemer tevreden is. Net als in het geval van Willem.’’

Het volledige artikel is hier te lezen