Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Arbeidsdeskundig onderzoek

ChangeCreators werkt samen met een onafhankelijke arbeidsdeskundige, die voor een zieke medewerker (in het kader van de Wet Poortwachter) ingeschakeld kan worden voor arbeidsdeskundig onderzoek.

Inhoud

Een arbeidsdeskundig onderzoek, tegen het einde van het eerste ziektejaar, richt zich op de volgende vier vragen:

  • Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
  • Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend te maken?
  • Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
  • Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?

De werkgever krijgt binnen 5 dagen een goed onderbouwd onderzoeksrapport en praktische adviezen richting een oplossing. Dat is uniek. Hiermee kan de werkgever, samen met de werknemer, verder met het Plan van Aanpak WIA en krijgen zij grip op het verdere verloop van het re-integratietraject. De arbeidsdeskundige kan ook helpen om het plan van aanpak bij te stellen en een SMART actieplan op te stellen.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De onafhankelijke arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen. Zij onderzoekt de duurzame arbeidsmogelijkheden die iemand heeft.

De werkgever krijgt vervolgens specialistisch en deskundig advies op het vlak van specifieke (functie)belasting en belastbaarheid van de medewerker. Rekening houdend met sociale-, maatschappelijke-, juridische- en financiële aspecten wordt de werkgever geadviseerd over mogelijkheden en consequenties van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Ook wordt bij de beoordeling, naast belasting en belastbaarheid, het inkomen, de kosten en actuele Wet- en Regelgeving betrokken. De werkgever krijgt een duidelijk beeld van wat er in de praktijk nodig is om een werknemer verder met succes te laten re-integreren.

Door vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren, bespaart de werkgever op verzuimkosten, voorkomt hij een loonsanctie en ondersteunt hij de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Wanneer een arbeidsdeskundige?

Uiterlijk een maand voor de eerstejaarsevaluatie! Of zoveel eerder wanneer de bedrijfsarts stelt dat succesvol re-integreren in de eigen functie onzeker is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek geeft de werkgever, samen met de medewerker, verdere richting en vorm aan het Plan van Aanpak c.q. de re-integratie. Een goed uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek en rapportage zorgt ervoor dat de werkgever de eerstejaarsevaluatie optimaal kan benutten.

Wachten tot het eerste jaar voorbij is of wachten totdat de bedrijfsarts de richting aangeeft is onverstandig en onnodig duur. Hoe eerder een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet, hoe eerder de werkgever duidelijkheid heeft over de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot re-integratie. Daarna kan een doelgericht traject worden ingezet waaruit zowel de werkgever als de werknemer optimaal voordeel behalen. Bij het te laat of niet inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek worden re-integratiekansen gemist. Het UWV zal de werkgever hiervoor een loonsanctie van een (bruto) jaar(salaris) opleggen. Zet dus tijdig de juiste specialist in!

Preventie – voorkomen is beter dan genezen

Het is lonend om arbeidsdeskundig onderzoek preventief in te zetten. Wanneer een medewerker voortdurende klachten ervaart, kan een arbeidsdeskundig onderzoek dreigend toekomstig verzuim helpen voorkomen. De medewerker blijft daardoor inzetbaar! Ook frequent kortdurend verzuim is aanleiding om arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen. Frequent kortdurend verzuim duidt op structurele overbelasting van een medewerker. arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over of deze overbelasting gerelateerd is aan de functie of dat er andere oorzaken zijn. De werkgever krijgt direct adviezen waarmee de belastbaarheid van de medewerker vergroot kan worden. Toekomstig verzuim kan hiermee worden voorkomen.

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail